Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjesivusto
 

Tämä sivusto sisältää VAHTI-ohjeet ja niissä julkaistut työkalut, sekä PDF-muodossa että rakenteisessa, haettavassa muodossa olevat versiot. Uudemmista ohjeista julkaistaan vain PDF-versio. Lisäksi sivustolle on koottu muuta tukimateriaalia auttamaan organisaatioita digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä.

VAHTI tulee uudistamaan tätä sivustoa osana VAHTI 100 -työtä. Voit tutustua tulossa olevaan portaaliin ja tietoturvavaatimuksiin osoitteessa: http://beta.vahtiohje.fi

Väestörekisterikeskuksen asettama JUDO-hanke

Lisätietoa VAHTI-toiminnasta

VAHTI-tilaisuuksien materiaaleja

Viimeisimmät päivitykset sivustolle:

Päivitetty tietoturvallisuussopimusmalli ja ohje tietoturvallisuussopimusmallin käyttöön

VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2018 - julkaistaan 4-5/2019

VAHTIn toimintasuunnitelma vuodella 2019 - julkaistaan 4-5/2019

Turvallisen sovelluskehityksen käsikirja ja Tekninen liite 7

Pilkahduksia tulevaisuuteen raportti - VM 2019:22

  • Raportin luku 6 käsittelee digitaalista turvallisuutta

Ohje Turvallisuuskriittisiin hankintoihin - Määräysvaltamuutoksiin varautuminen turvallisuuskriittisissä tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -ratkaisujen hankinnoissa - VM 2019:7

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma - VM 2018:32

VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2017 - VM 2018:16

VAHTIn toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 - VM 2018:12

VAHTI-ajankohtaiskooste 1/2017

25/2017 Sähköisen asioinnin tietoturvaohje

24/2017 VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2016

22/2017 Ohje riskienhallintaan

21/2017 VAHTIn toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019

10/2017 Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet

  • Raportin luku 8 käsittelee digitaalista turvallisuutta "Digitaalinen turvallisuus kehityksen ja toiminnan mahdollistajana"

8/2017 Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta

15.12.2016 Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometri

25.10.2016 VAHTI 4c/2013 Informationssäkerhetsanvisning för personalen

4.10.2016 VAHTI-raportti 1/2016 EU-tietosuojan kokonaisuudistus

14.9.2016 BIA-vaikutusarviotyökalu

13.9.2016 Digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien hallinta taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseksi

24.8.2016 VAHTI 3/2011 Liite 2 Tietoturvallisuussopimusmalli ja sen käyttöohje päivitetty.

20.6.2016 VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta -ohje julkaistu.

2.6.2016 VAHTI-raportti 1/2016 EU-tietosuojan kokonaisuudistus

21.4.2016 Tecknade serier och poster för Informations- och cybersäkerhetsvecka 2016. OBS. Välj språket genom at klicka SV från övre högra hörnet.

10.2.2016 Julkishallinnon tieto- ja kyberturvallisuusviikon 2016 sarjakuvat

10.12.2015
VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä

VAHTI 4/2013 Henkilöstön tietoturvaohjeen uusi tukimateriaali;  – 9. Liite 6 tietoturvallisuuden huomioiminen ulkomaille matkustettaessa tai siellä työskenneltäessä

VAHTI 3/2011 Valtion ICT-hankintojen tietoturvaohjeen uusi tukimateriaali; – 12 Liite 5. Tietoturvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan huomioiminen hankittaessa ulkoistettuja ICT-palveluita

Muuta tukimateriaalia:

17.12.2015
Tietoturvasarjakuvat

HUOM! Ohje sarjakuvien avaamiseen uudemmilla IE- ja EDGE-selaimilla täältä.

16.12.2014
Valtionhallinnon asiakkaiden tietojenkäsittely ja tiedon suojaaminen sille palveluita tuottavan toimittajan omissa sisäisissä tietojärjestelmissä


Lisätietoa ja palaute:

vahti@vrk.fi tai

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, kimmo.rousku(at)vrk.fi

Tulosta