Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006

 

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006

Julkaisun tilaukset
vahtijulkaisut@vm.fi

ISSN 1455-2566
ISBN 951-804-425-2
Edita Prima Oy
HELSINKI 2004

Keskustelualueet

ESIPUHE JA TIIVISTELMÄ

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI hallinnon  tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa ja yksityisellä sektorilla.

VAHTIssa ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot. Ryhmä on tunnettu tietoturvajulkaisuista ja ohjeista. Tuore selvitys osoittaa VAHTIn menestyksellisyyden hallinnon tieto- ja viestintätekniikan sekä tietohallinnon ohjauksessa.

VAHTI muodosti elokuussa 2003 työryhmän valmistelemaan Suomen valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisohjelmaa. Tämä asiakirja esittää suunnitelman.

Tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa sisältää 6 kehittämisaluetta, joissa on yhteensä 28  kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on priorisoitu ja aikataulutettu.

Tietoturvallisuuden kehitysohjelman vastuuministeriö on valtiovarainministeriö, jonka tukena käytännön valmistelusta, koordinoinnista, seurannasta ja yhteensovittamisesta huolehtii VAHTI

FOREWORD AND ABSTRACT

Ministry of Finance is responsible for steering and development of information security in the Finnish Government and has set up The Government Information Security Management Board VAHTI[1] for co-operating, steering and developing Government information security. The results of VAHTI co-operation are also widely utilised in local government and private sector as well, besides the Finnish Government.

Members of VAHTI represent various administrative sectors and levels of public administration as well as broad information security experience. The group is well known for its data security publications and guidelines. A recent study acclaimed VAHTI as the best working organisation of cross-government ICT and information management coordination.

In autumn 2003 VAHTI set up a task force to draw a development plan for information security in the Finnish government. This document presents the plan.

The Finnish Government Information Security Development Plan covers 6 main development areas, including altogether 28 development initiatives. Development initiatives have been prioritized and implementation has been scheduled.

The Ministry of Finance has the overall responsibility for the Development Program. VAHTI group assists the Ministry in the preparation, coordination, control and alignment of the program.

 

1 www.financeministry.fi/security

Tulosta