Tietoturvakouluttajan opas

 

Tietoturvakouluttajan opas

Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi Puh. (09) 160 33287
ISSN 1455-2566
ISBN 951 -804-666-2 (nid.) ISBN 951-804-667-0 (pdf)
Edita Prima Oy HELSINKI 2006

Peruskäyttäjän koulutusmateriaali (ppt)

 

Keskustelualueet

Esipuhe

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämi­sestä. Ministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) on yli kymmenvuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut asemansa hallinnon tietoturvalli­suuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimenä.

Valtiovarainministeriön johtamalla ja Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI koordinoimalla valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelmalla (VAHTIn julkaisu 1/2004) kehitetään tietoturvallisuutta laajasti osana kaikkea toimintaa. Seuraavassa kuvassa esite­tyissä kuudessa kehitysohjelman osa-alueessa on yhteensä 29 laajaa kehittämiskohdetta.

Kehitysohjelman aikana merkittävää kehitystyötä on toteutunut kaikilla ohjelman hankealueilla ja yhteensä 26:ssa kehittämiskohteessa. Toteuttamiseen osallistuvat laajasti kaikki hallinnonalat ja osassa hankkeita on mukana kuntien ja elinkeinoelämän edustajia sekä muita asiantuntijoita. Valtionhallintotasolta nimettyjä osallistujia hankkeissa on ollut yli 300.

Tämän oppaan on laatinut VAHTIn alainen peruskäyttäjien tietoturvatyön jaosto osana valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa. Opas on hyväksytty VAHTIn kokouksessa marraskuussa 2006. Opas korvaa hallinnon aiemman tietoturvakouluttajan oppaan (VAHTI 6/2003).

Tulosta