Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa

 

Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa

asiakaspalvelu.prima@edita.fi
Puh. (09) 160 33287
ISSN 1455-2566
ISBN 951-804-668-9 (nid.)
ISBN 951-804-669-7 (pdf)
Edita Prima Oy
HELSINKI 2006

Keskustelualueet

Esipuhe

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on yli kymmenvuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut asemansa hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimenä.

Valtiovarainministeriön johtamalla ja Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI koordinoimalla valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelmalla (VAHTIn julkaisu 1/2004) kehitetään tietoturvallisuutta laajasti osana kaikkea toimintaa. Seuraavassa kuvassa esitetyissä> kuudessa kehitysohjelman osa-alueessa on yhteensä 29 laajaa kehittämiskohdetta.

Kehitysohjelman aikana merkittävää kehitystyötä on toteutunut kaikilla ohjelman hankealueilla ja yhteensä 26:ssa kehittämiskohteessa. Toteuttamiseen osallistuvat laajasti kaikki hallinnonalat ja osassa hankkeita on mukana kuntien ja elinkeinoelämän edustajia sekä muita asiantuntijoita. Valtionhallintotasolta nimettyjä osallistujia hankkeissa on ollut yli 300.

Tämä ohjeen on laatinut VAHTIn alainen tunnistaminen ja käyttövaltuudet- työryhmä. Ohjeen luonnos oli laajalla lausuntokierroksella keväällä 2006. Ohje viimeisteltiin lausuntojen pohjalta valtion- ja kunnallishallinnon yhteistyössä.

Ohje hyväksyttiin VAHTIn kokouksessa marraskuussa 2006. Ohje korvaa VM:n aiemmin antaman ohjeen Tunnistaminen valtionhallinnon verkkopalveluissa (VM 6/01/2006).

Tulosta