TURVALLINEN ETÄKÄYTTÖ TURVATTOMISTA VERKOISTA

 

TURVALLINEN ETÄKÄYTTÖ TURVATTOMISTA VERKOISTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Snellmaninkatu 1 A
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin
(09) 160 01
Telefaksi
(09) 160 33123
Internet
www.vm.fi
Julkaisun tilaukset
Puh. (09) 160 33 222
Sähköposti: vahtijulkaisut@vm.fi
ISSN 1455-2566
ISBN 951-804-395-7
Edita Prima Oy
HELSINKI 2003

Keskustelualueet

Tulosta