Liite 2: Salassa pidettävien asiakirjojen ja tietojen leimat

Salassapitoleima ja suojaustasomerkintä

SALASSA PIDETTÄVÄ -leimalla voidaan tarvittaessa ilmoittaa suojaustaso. Leimaan kirjoitetaan käsin / koneellisesti suojaustasoa osoittava numero. Salassa pidettävä -leimaa käytetään asiakirjoissa, jotka sisältävät joko julkisuuslain 24.1 §:n kohdissa 1, 3 - 6 sekä 11 - 32 tai muussa laissa määriteltyä salassa pidettävää tietoa. Tämän lisäksi leimaa voidaan käyttää suojaustasolla IV asiakirjoihin, jotka sisältävät viranomaisharkintaan tai käyttötarkoitussidonnan alaista luokiteltavaa tietoa.

Turvallisuusluokitusmerkintöjen leimat

Salassa pidettävän asiakirjan suojaustasoa koskevan merkinnän yhteyteen tai sen sijasta voidaan tehdä erityinen turvallisuusluokitusmerkintä. Turvallisuusluokitusmerkintää saadaan käyttää vain niiden salassa pidettävien asiakirjojen kohdalla, jotka ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 §:n kohtien 2 ja 7-10 tai kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain perusteella. Kansainvälisiin turvallisuusluokiteltuihin aineistoihin on tehtävä aina turvallisuusluokkaa osoittava merkintä (588/2004, 8 §).

Toni Aho29.10.2010 / 14:49:19
Tulosta