Liite 2: Valtionhallinnon turvallisuussopimusmalli

Linkki:

Valtionhallinnon tietoturvallisuussopimusmalli (pdf)

Valtionhallinnon tietoturvallisuussopimusmallin käyttöohje (pdf)

Suvi Pietikäinen05.10.2016 / 16:55:10
Tulosta