8. Mistä saa lisätietoja

Lisää tietoa tietoturvallisuudesta saat mm. seuraavista lähteistä:

 • Organisaatiosi tietoturva- ja turvallisuushenkilöstö, oma esimies
 • Organisaation omat ohjeet
 • Lainsäädäntö – Valtion säädöstietopankki (www.finlex.fi)
 • Tietoturvallisuutta ohjeistavat ja säätelevät organisaatiot, esimerkiksi
  • Valtiovarainministeriön VAHTI-ohjeet (www.vm.fi/vahti, www.vahtiohje.fi)
  • Arkistolaitoksen ohjeet (www.narc.fi)
  • Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet (www.tietosuoja.fi)
  • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen ohjeet (www.tieke.fi)
  • Viestintäviraston ohjeet (www.ficora.fi)
  • Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteiset ohjeet (www.tietoturvaopas.fi)
  • Valtiokonttorissa toimivan Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvasarjakuvat (www.valtiokonttori.fi/ttt)

Suvi Pietikäinen27.11.2013 / 13:08:42
Tulosta