Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

 

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin 09 16001 (vaihde)
Internet: www.vm.fi
Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi
ISSN 1455-2566 (nid)
ISBN 978-952-251-016-7 (nid)
ISSN 1798-0860 (pdf)
ISBN 978-952-251-017-4 (pdf)

Tulosta