Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt

 

Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt

Sähköposti:
asiakaspalvelu.prima@edita.fi
Puh. (09) 160 33287

ISSN 1455-2566
ISBN 951-662-X (nid.)
ISBN 951-804-663-8 (pdf)

Edita Prima Oy
HELSINKI 2006

Keskustelualueet

Esipuhe

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTIssa ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot.

VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta ja jatkuvuutta sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi valtionhallinnon kaikkea toimintaa. VAHTI käsittelee valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevat määräykset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tietoturvallisuuden linjaukset ja toimenpiteet. Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansalaistoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on tunnettu muun muassa tietoturvajulkaisuista ja –ohjeista sekä tietoturvahankkeistaan (http://www.hare.vn.fi) VAHTIn(VM166:00/2003) alahankkeina. Seuraavassa kuvassa on esitettyinä kehitysohjelman osa-alueet.

Tämän ohjeen on laatinut VAHTIn alainen tunnistaminen ja käyttövaltuushallinta- ryhmä osana valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa. Ohjeessa on otettu huomioon laajan lausuntokierroksen kommentit 2006. Ohjeen julkaisemisesta päätettiin VAHTIn kokouksessa lokakuussa 2006.

Tulosta