VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Englanti suomi taulukko: termit 0 - A - G

 

ENGLANNINKIELINEN TERMITERMI SUOMEKSI TAI SELITYSASIARYHMÄ
24/7 service24/7-palveluAS (asiointi)
abendvirhelopetusYM (sekalaiset)
abort (s)virhelopetusYM (sekalaiset)
abort (v)kumotaYM (sekalaiset)
abuseväärinkäyttöYM (sekalaiset)
accelerationkiihdytysYM (sekalaiset)
acceptance testhyväksymistarkastusTU (turvallisuuden hallinta)
accesspääsyAS (asiointi)
access authoritypääsyvaltuusIA (IAM)
access controlpääsynvalvontaIA (IAM)
access control softwarepääsynvalvontaohjelmistoIA (IAM)
access rightkäyttöoikeus, pääsyvaltuusIA (IAM)
accessibilitysaavutettavuusYM (sekalaiset)
accountabilitytilivelvollisuusYM (sekalaiset)
accreditationakkreditointiTU (turvallisuuden hallinta)
accreditation schemeakkreditointijärjestelmäTU (turvallisuuden hallinta)
accuracyoikeellisuusYM (sekalaiset)
acknowledgementkuittausYM (sekalaiset)
ACL (access control list)pääsynvalvontalistaIA (IAM)
Act on Electronic CommerceverkkokauppalakiJU (juridiset)
Act on Online Government ServicesverkkoasiointilakiJU (juridiset)
Act on Privacy Protection in the Workplacetyöelämän tietosuojalakiJU (juridiset)
Act on the Openness of Government ActivitiesjulkisuuslakiJU (juridiset)
active attackaktiivinen hyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
active componentaktiivikomponenttiYM (sekalaiset)
active malwareaktiivinen haittaohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
address hijackingosoitteen kaappausHT (hyökkäykset ja torjunta)
administrative and organizational information securityhallinnollinen tietoturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
administratorpääkäyttäjä (1)YM (sekalaiset)
adwaremainosrahoitteinen ohjelma, mainosohjelmaYM (sekalaiset)
aggregatorsyötteiden lukuohjelmaYM (sekalaiset)
algorithmalgoritmiYM (sekalaiset)
alternate routevarareittiTU (turvallisuuden hallinta)
anomaly(tietoturva)poikkeamaTU (turvallisuuden hallinta)
anonym serveranonyymi palvelinAS (asiointi)
anonymity serveranonyymipalvelinAS (asiointi)
anonymous file transferanonyymi tiedostonsiirtoAS (asiointi)
anonymous FTPanonyymi FTPYM (sekalaiset)
anonymous serviceanonyymipalveluAS (asiointi)
anonymous useanonyymikäyttöAS (asiointi)
anonymous useranonyymikäyttäjäAS (asiointi)
anonymous user IDanonyymitunnusIA (IAM)
anti-spywarevakoiluntorjuntaohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
antivirus programviruksentorjuntaohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
antivirus softwareviruksentorjuntaohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
appletsovelmaYM (sekalaiset)
archivearkistoYM (sekalaiset)
Archives ActarkistolakiJU (juridiset)
ARP spoofingARP-huijausHT (hyökkäykset ja torjunta)
ASIM (automated security incident measurement)verkkoliikenteen seurannan ja tietomurtohälytyksen järjestelmäHT (hyökkäykset ja torjunta)
assertionvahvistus, vakuutus; federoinnissa tunnistusselosteYM (sekalaiset)
assessmentarviointiYM (sekalaiset)
assetturvattava kohdeTU (turvallisuuden hallinta)
assurevarmistaaYM (sekalaiset)
asymmetric encryptionepäsymmetrinen salausSA (salaus)
asynchronous stream cipheritsetahdistava jonosalausSA (salaus)
attachment fileliitetiedostoAS (asiointi)
attackhyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
audit (s)tarkastus (2)TU (turvallisuuden hallinta)
audit (v)tarkastaa, auditoida (2)TU (turvallisuuden hallinta)
audit plantarkastussuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
audit reporttarkastuskertomusTU (turvallisuuden hallinta)
audit trailkirjausketju, jäljitysketjuTU (turvallisuuden hallinta)
auditabilitytarkastettavuusTU (turvallisuuden hallinta)
auditingjäljittäminenTU (turvallisuuden hallinta)
auditortarkastaja, tilintarkastajaTU (turvallisuuden hallinta)
AUP (acceptable use policy)loppukäyttäjän käyttösäännötTU (turvallisuuden hallinta)
authenticatetodentaaIA (IAM)
authenticationtodennusIA (IAM)
authentication datatodennustiedotIA (IAM)
authentication keytodennusavainSA (salaus)
authentication servertodennuspalvelin, notaaripalvelinAS (asiointi)
authenticatortunnistaja, tunnistuspalveluIA (IAM)
authenticityaitous, autenttisuusAS (asiointi)
authorityvaltuus, viranomainenIA (IAM)
authorizationkäyttövaltuus, valtuutus, valtuuttaminenIA (IAM)
authorizevaltuuttaa, oikeuttaaYM (sekalaiset)
authorized uservaltuutettu käyttäjäIA (IAM)
availabilitykäytettävyys (1)YM (sekalaiset)
back doortakaportti, takaoviHT (hyökkäykset ja torjunta)
back upvarmistaaYM (sekalaiset)
backupvarmuuskopio, varmuuskopiointiTU (turvallisuuden hallinta)
backup archivevarmuusarkistoTU (turvallisuuden hallinta)
backup copyvarmuuskopioTU (turvallisuuden hallinta)
backup filevarmistustiedostoTU (turvallisuuden hallinta)
backup hardwarevaralaitteistoTU (turvallisuuden hallinta)
backup premisesvaratilaTU (turvallisuuden hallinta)
backup sitevarakeskusTU (turvallisuuden hallinta)
backup systemvarajärjestelmäTU (turvallisuuden hallinta)
backup system agreementvarakonesopimusTU (turvallisuuden hallinta)
bacterium (pl bacteria)bakteeriHT (hyökkäykset ja torjunta)
bandwidthkaistanleveysYM (sekalaiset)
bandwidth throttlingkaistanrajoitus, kuormanrajoitusYM (sekalaiset)
baseline securityperusturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
basic readinessperusvalmiusTU (turvallisuuden hallinta)
bastion (host)verkkolinnakeHT (hyökkäykset ja torjunta)
Bayesian filterHT-Bayes-suodationHT (hyökkäykset ja torjunta)
BCM (business continuity management)toiminnan jatkuvuuden hallintaTU (turvallisuuden hallinta)
BCP (business continuity planning)toiminnan jatkuvuussuunnitteluTU (turvallisuuden hallinta)
be compromisedvaarantuaTU (turvallisuuden hallinta)
BIA (business impact analysis)vaikutusanalyysiTU (turvallisuuden hallinta)
biometric identificationbiotunnistusIA (IAM)
biometricsbiometriikkaYM (sekalaiset)
black hatmustahattuHT (hyökkäykset ja torjunta)
black listmusta listaHT (hyökkäykset ja torjunta)
block cipherlohkosalausSA (salaus)
blue bombWindows-pommiHT (hyökkäykset ja torjunta)
BluebuggingBluetooth-yhteyden salakuunteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
Bluejackingroskaviestien lähetys tai häiritsevien yhteydenottojen tekeminen Bluetooth-yhteyttä käyttäenHT (hyökkäykset ja torjunta)
Bluesnarfingtietomurto Bluetooth-yhteyttä käyttäenHT (hyökkäykset ja torjunta)
Bluetoothlyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikkaYM (sekalaiset)
Bluetooth attackBluetooth-hyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
Bluetooth connectionBluetooth-yhteysYM (sekalaiset)
Bluetooth linkBluetooth-yhteysYM (sekalaiset)
boot sector viruskäynnistyslohkovirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
botbotti, (ro)bottiohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
bot herderbottiverkon ylläpitäjäHT (hyökkäykset ja torjunta)
botnetbottiverkkoHT (hyökkäykset ja torjunta)
breach (s)aukko, murtoHT (hyökkäykset ja torjunta)
breach (v)murtaaHT (hyökkäykset ja torjunta)
breach of communications secrecyviestintäsalaisuuden loukkausJU (juridiset)
breach of secrecysalassapitorikkomusJU (juridiset)
breakmurtaaHT (hyökkäykset ja torjunta)
browserselainYM (sekalaiset)
browser cacheselaimen välimuistiYM (sekalaiset)
browser hijackingselaimen kaappausHT (hyökkäykset ja torjunta)
BRP (business recovery (or resumption) plan)toipumissuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
brute force attackväsytyshyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
brute force techniqueväsytystekniikkaHT (hyökkäykset ja torjunta)
buffer overflowpuskuriylivuotoHT (hyökkäykset ja torjunta)
bugvika, virheYM (sekalaiset)
business continuitytoiminnan jatkuvuusTU (turvallisuuden hallinta)
business espionageyritysvakoiluHT (hyökkäykset ja torjunta)
business impact analysisvaikutusanalyysiTU (turvallisuuden hallinta)
business recoverytoiminnan elvytysTU (turvallisuuden hallinta)
business roletyörooliIA (IAM)
business secretyrityssalaisuusYM (sekalaiset)
bypass procedureohitusmenettelyYM (sekalaiset)
C2W (command-and-control warfare)johtamissodankäyntiHT (hyökkäykset ja torjunta)
CA (certificate authority)varmentaja, varmenneviranomainenIA (IAM)
call-back (1)takaisinsoitto, vastakutsuIA (IAM)
cannibalizingkannibalisointiTU (turvallisuuden hallinta)
case processingasianhallinta, asiankäsittelyYM (sekalaiset)
catastrophekatastrofiYM (sekalaiset)
censorwaresuodatusohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
cerrtificationvarmentaminen, sertifiointiAS (asiointi)
certificatevarmenne, sertifikaattiTU (turvallisuuden hallinta)
certificate administrationvarmennehallintoIA (IAM)
certificate directoryvarmennehakemistoIA (IAM)
certificate pathvarmennepolkuIA (IAM)
certificate policyvarmennepolitiikkaTU (turvallisuuden hallinta)
certificationvarmennus, sertifiointiAS (asiointi)
certification hierarchyvarmennusorganisaatioAS (asiointi)
certification servicevarmennuspalveluAS (asiointi)
certifysertifioida, todistaaTU (turvallisuuden hallinta)
challenge-response methodhaastemenetelmäIA (IAM)
chameleonkameleonttiHT (hyökkäykset ja torjunta)
characteristictuntomerkkiYM (sekalaiset)
chatverkkojutteluAS (asiointi)
check (s)tarkastus (1), varmistus (2)YM (sekalaiset)
check (v)tarkastaa (1), varmistaaYM (sekalaiset)
check bitvarmistusbittiYM (sekalaiset)
check charactervarmistusmerkkiYM (sekalaiset)
check digitvarmistusnumeroYM (sekalaiset)
check symbolvarmisteYM (sekalaiset)
checkpointvarmistuskohtaYM (sekalaiset)
checkpoint recordvälivedosYM (sekalaiset)
checkpoint restartjatkoaloitusYM (sekalaiset)
checksumtarkistussumma, varmistussummaYM (sekalaiset)
chip cardtoimikorttiYM (sekalaiset)
CI (critical Infrastructure)kriittinen infrastruktuuriTU (turvallisuuden hallinta)
CIIP (critical information infrastructure protection)kriittisen tietoinfrastruktuurin suojaaminenTU (turvallisuuden hallinta)
CIP (critical infrastructure protection)kriittisen infrastruktuurin suojaaminenTU (turvallisuuden hallinta)
ciphertextsalatekstiSA (salaus)
circle of trustluottamusverkosto, luottamusrinkiIA (IAM)
citizen's PKI certificatekansalaisvarmenneIA (IAM)
civil service cardvirkakorttiAS (asiointi)
classification of datatietojen luokitusTU (turvallisuuden hallinta)
classification of documentsasiakirjaluokitusTU (turvallisuuden hallinta)
classification of information assetstieto-omaisuuden luokitteluTU (turvallisuuden hallinta)
classified informationturvaluokiteltava tietoTU (turvallisuuden hallinta)
clear desk policypuhtaan pöydän politiikkaTU (turvallisuuden hallinta)
clear textselväkielitekstiYM (sekalaiset)
click fraudkäyntihuijausHT (hyökkäykset ja torjunta)
click-through cloackingsivuston sieppausHT (hyökkäykset ja torjunta)
closed networksuljettu verkkoYM (sekalaiset)
CMM (Capability Maturity Model)kypsyysmalliTU (turvallisuuden hallinta)
codekoodiYM (sekalaiset)
code keykoodiavainSA (salaus)
code of conducteettiset ohjeetTU (turvallisuuden hallinta)
code of ethicseettiset ohjeetTU (turvallisuuden hallinta)
coded representationkoodiesitysYM (sekalaiset)
Coercive Measures ActpakkokeinolakiJU (juridiset)
cold boot attackkylmäkäynnistyshyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
cold sitekylmä varakeskusTU (turvallisuuden hallinta)
collateral damagetahaton haittaYM (sekalaiset)
command-and-control serverkomentopalvelinHT (hyökkäykset ja torjunta)
commandeerkaapataHT (hyökkäykset ja torjunta)
communication protocolyhteyskäytäntöYM (sekalaiset)
communications crimeviestintärikosJU (juridiset)
communications intelligenceviestitiedusteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
Communications Market ActviestintämarkkinalakiJU (juridiset)
communications securityviestintäturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
compliancemääräysten-/ vaatimustenmukaisuusYM (sekalaiset)
compression functiontiivistysfunktioSA (salaus)
compromise (v)vaarantaaTU (turvallisuuden hallinta)
computationally securelaskennallisesti murtovarmaSA (salaus)
computer abusetietotekniikan väärinkäyttöYM (sekalaiset)
computer crimetietokonerikos, tietotekniikkarikosJU (juridiset)
computer forensicssähköisen todistusaineiston tutkintaHT (hyökkäykset ja torjunta)
computer lawtietotekniikkalainsäädäntöJU (juridiset)
computer sabotagetietojärjestelmäsabotaasiHT (hyökkäykset ja torjunta)
computer securitylaitteistoturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
computer systemtekninen tietojärjestelmäYM (sekalaiset)
computer virus(tietokone)virusHT (hyökkäykset ja torjunta)
computer-assisted forgerytietokoneavusteinen väärennysJU (juridiset)
computer-assisted fraudtietokoneavusteinen petosJU (juridiset)
concealed serverpiilopalvelinHT (hyökkäykset ja torjunta)
confederationkonfederaatioIA (IAM)
confidentialluottamuksellinenYM (sekalaiset)
confidential informationluottamuksellinen tietoYM (sekalaiset)
confirmationkuittaus, vahvistusAS (asiointi)
congestionestoYM (sekalaiset)
contaminationsaastuminenYM (sekalaiset)
content filteringsisällön suodatusHT (hyökkäykset ja torjunta)
contingency planvarautumissuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
contingency planningvarautuminenTU (turvallisuuden hallinta)
continuity managementjatkuvuuden hallintaTU (turvallisuuden hallinta)
continuity of servicepalvelun jatkuvuusTU (turvallisuuden hallinta)
continuity planjatkuvuussuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
continuity planningjatkuvuussuunnitteluTU (turvallisuuden hallinta)
control (1)ohjaus, valvontaYM (sekalaiset)
control (2)varmistus (1)YM (sekalaiset)
control (v)tarkkailla, valvoaYM (sekalaiset)
control failurevalvontakatko, kontrollihäiriöTU (turvallisuuden hallinta)
cookieeväste, kuittiAS (asiointi)
COOP (continuity of operations plan)kriittisten jatkuvuustoimenpiteiden suunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
copy protectionkopiosuojausTU (turvallisuuden hallinta)
copyrighttekijänoikeusJU (juridiset)
copyright lawtekijänoikeuslakiJU (juridiset)
corruption of informationtietojen turmeltuminen, rämettyminenYM (sekalaiset)
COTS (Commercial-off-the- shelf)valmisohjelmisto,YM (sekalaiset)
 pakettiohjelmisto 
country codemaatunnusYM (sekalaiset)
country domain namemaatunnusYM (sekalaiset)
covert channelpiiloyhteysHT (hyökkäykset ja torjunta)
crackmurtaa, murtautuaHT (hyökkäykset ja torjunta)
crackermurtautuja, murto-ohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
cracking programmurto-ohjelmaHT (hyökkäykset ja torjunta)
crashkaatuaYM (sekalaiset)
credential(s)valtuustiedotIA (IAM)
credibilityluotettavuus, uskottavuusYM (sekalaiset)
crime in processing of personal datahenkilörekisteririkosJU (juridiset)
crisiskriisiTU (turvallisuuden hallinta)
crisis managementkriisinhallintaTU (turvallisuuden hallinta)
crisis management plankriisinhallintasuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
criticalkriittinenYM (sekalaiset)
cross-border recognition of certificatesvarmenteiden vastavuoroinen hyväksyntäIA (IAM)
cross-site printingverkkotulostimen kaappausHT (hyökkäykset ja torjunta)
crosstalkylikuuluminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
cruftohjelmajäteHT (hyökkäykset ja torjunta)
cryptanalysissalauksen ratkontaSA (salaus)
cryptographic keysalausavainSA (salaus)
cryptographysalakirjoitus, salaustekniikkaTU (turvallisuuden hallinta)
cryptography policysalakirjoituspolitiikkaTU (turvallisuuden hallinta)
cryptologysalaustutkimusYM (sekalaiset)
cryptoperiodavaimen elinikäSA (salaus)
cryptoprocessorsalaussuoritinSA (salaus)
cryptotrojankiristäjävirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
cryptoviruskiristäjävirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
cryptowormkiristäjävirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
CSO (Chief Security Officer)tietoturvapäällikköTU (turvallisuuden hallinta)
CSP (cryptographic service provider)salauspalvelujen tarjoaja (ohjelma)SA (salaus)
CSRF (cross-site request forgery)istunnolla ratsastusHT (hyökkäykset ja torjunta)
currencyajantasaisuusYM (sekalaiset)
cyber bullyingverkkokiusaaminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
cyber crackermurtautujaHT (hyökkäykset ja torjunta)
cyber incident response planverkkohyökkäyksiin varautumissuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
cyber lawtietotekniikkaoikeusJU (juridiset)
cyber terrorismverkkoterrorismiHT (hyökkäykset ja torjunta)
cybercrimetietoverkkorikosJU (juridiset)
cybercrime lawverkkorikoslakiJU (juridiset)
cyberhackermurtautujaHT (hyökkäykset ja torjunta)
cybersquattingnimenvaltausHT (hyökkäykset ja torjunta)
cyberstalkingverkkoahdisteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
cyberwarfaretietosodankäyntiHT (hyökkäykset ja torjunta)
cyclic redundancy checkingCRC-varmistus, syklinen ylimäärävarmistusSA (salaus)
damagevahinkoTU (turvallisuuden hallinta)
datatieto, tiedot, tietoaineistoYM (sekalaiset)
data abusetietojen väärinkäyttöJU (juridiset)
data authenticationtietojen todentaminenYM (sekalaiset)
data compressiontietojen pakkausYM (sekalaiset)
data crimetietorikosJU (juridiset)
data diddlingtiedon peukalointiHT (hyökkäykset ja torjunta)
data driven attackdatapohjainen hyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
data haventietovalkamaJU (juridiset)
data leakagetietovuotoTU (turvallisuuden hallinta)
data minertiedonlouhijaHT (hyökkäykset ja torjunta)
data processing systemtekninen tietojärjestelmäYM (sekalaiset)
data processortietojenkäsittelijäYM (sekalaiset)
data protectiontietojen suojausTU (turvallisuuden hallinta)
data protection boardtietosuojalautakuntaJU (juridiset)
data protection crimetietosuojarikosJU (juridiset)
data protection ombudsmantietosuojavaltuutettuJU (juridiset)
data protection policytietosuojapolitiikkaTU (turvallisuuden hallinta)
data protection softwaresuojausohjelmistoTU (turvallisuuden hallinta)
data securitytietoaineistoturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
data seepagetietovuotoTU (turvallisuuden hallinta)
data subjectrekisteröityJU (juridiset)
data tamperingtiedon peukalointiHT (hyökkäykset ja torjunta)
data trespasstietomurtoHT (hyökkäykset ja torjunta)
DDoS (distributed denial of service)hajautettu palvelunestohyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
debugkorjata virheet, perataYM (sekalaiset)
debuggingperkaus, virheiden poisto, etsiminen tai testausYM (sekalaiset)
decipheravata (2)SA (salaus)
decipheringkoodin avaaminenSA (salaus)
decodeavata (1)YM (sekalaiset)
decoysyötti, täkyHT (hyökkäykset ja torjunta)
decryptavata (2)SA (salaus)
decryptionkoodin avaaminenSA (salaus)
dedicated networkerillisverkkoYM (sekalaiset)
default passwordoletussalasanaIA (IAM)
defederationidentiteettien eriyttäminenIA (IAM)
defensive information securitypuolustautuva tietoturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
defragmenteheyttääYM (sekalaiset)
degaussdemagnetoida, poistaa magnetointiYM (sekalaiset)
degradationrappeutuminen, taantuminenYM (sekalaiset)
delete authoritypoistovaltuusIA (IAM)
derfsalakäyttöHT (hyökkäykset ja torjunta)
desk checkingpöytätestausYM (sekalaiset)
DEW (directed-energy weapon)suunnattua energiaa käyttävä aseHT (hyökkäykset ja torjunta)
device controllerlaiteohjainYM (sekalaiset)
diagnostic (a)vianmääritys-, virheenmääritys‑YM (sekalaiset)
dialersoittajaHT (hyökkäykset ja torjunta)
dictionary attacksanakirjahyökkäysHT (hyökkäykset ja torjunta)
digital certificatevarmenneIA (IAM)
digital envelopesalauskuoriSA (salaus)
digital fingerprintpiiloleimaHT (hyökkäykset ja torjunta)
digital signaturedigitaalinen allekirjoitusAS (asiointi)
digital watermarkpiiloleimaHT (hyökkäykset ja torjunta)
DII (Defense Information Infrastructure)YhdysvaltainYM (sekalaiset)
 puolustusvoimien maailmanlaajuinen tietojärjestelmä
directory servicehakemistopalveluIA (IAM)
disasterkatastrofiYM (sekalaiset)
disaster plankatastrofisuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
disaster recovery planningtoipumissuunnitteluTU (turvallisuuden hallinta)
disaster resistantkatastrofisietoinenTU (turvallisuuden hallinta)
disclaimervastuunrajausilmoitusJU (juridiset)
discussion groupkeskusteluryhmäAS (asiointi)
disinformationdisinformaatioHT (hyökkäykset ja torjunta)
disk crashlevyrikkoYM (sekalaiset)
display privacy filtersivustakatselun estäjä, katselusuojaHT (hyökkäykset ja torjunta)
distribution listpostituslistaAS (asiointi)
DMZ (demilitarized zone)eteisverkkoHT (hyökkäykset ja torjunta)
DNS (Domain Name System)verkkotunnusjärjestelmäYM (sekalaiset)
documentdokumenttiYM (sekalaiset)
document managementdokumentihallintaYM (sekalaiset)
DoD (Department of Defense)Yhdysvaltain puolustusministeriöYM (sekalaiset)
domainverkkoalueYM (sekalaiset)
domain nameverkkotunnusYM (sekalaiset)
domain name grabbingverkkotunnuksen kaappausHT (hyökkäykset ja torjunta)
Domain Names ActverkkotunnuslakiJU (juridiset)
donglekäyttöavainTU (turvallisuuden hallinta)
DoS (denial of service)palvelun estoHT (hyökkäykset ja torjunta)
downalhaallaYM (sekalaiset)
downloadhakea, ladata, noutaa, imuroidaYM (sekalaiset)
downtimehäiriöaikaTU (turvallisuuden hallinta)
DRM (digital rights management)digitaalisten tekijänoikeuksien hallintaJU (juridiset)
DRP (disaster recovery plan)toipumissuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
DSL (digital subscriber line)digitaalinen tilaajajohtoYM (sekalaiset)
dual use keykaksikäyttöavainSA (salaus)
dual use productkaksikäyttötuoteSA (salaus)
dump (v)vedostaaYM (sekalaiset)
dumpster divingpengontaHT (hyökkäykset ja torjunta)
duplexkahdentaaTU (turvallisuuden hallinta)
dynamic passworddynaaminen salasanaIA (IAM)
EA (enterprise architecture)kokonaisarkkitehtuuriYM (sekalaiset)
eavesdroppingsalakuunteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
eBusinesssähköinen asiointiAS (asiointi)
echo checkingkaikuvarmistusHT (hyökkäykset ja torjunta)
eCommercesähköinen kaupankäyntiAS (asiointi)
EFS (encrypting file system)salaava tiedostojärjestelmäSA (salaus)
eGovernmenthallinnon sähköinen asiointiAS (asiointi)
electronic business (eBusiness)sähköinen asiointiAS (asiointi)
electronic commerce (eCommerce)sähköinen kaupankäyntiAS (asiointi)
electronic documentsähköinen dokumenttiYM (sekalaiset)
electronic government (eGovernment)hallinnon sähköinen asiointiAS (asiointi)
electronic identificationsähköinen tunnistusIA (IAM)
electronic identity (eID)sähköinen identiteettiIA (IAM)
electronic identity cardsähköinen henkilökorttiIA (IAM)
electronic intelligencemittaustiedusteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
electronic mail (e-mail)sähköpostiAS (asiointi)
electronic signaturesähköinen allekirjoitusAS (asiointi)
Electronic Signatures ActallekirjoituslakiJU (juridiset)
elliptical curve cryptographyelliptinen salaustekniikkaSA (salaus)
e-mail filteringsähköpostin suodatusHT (hyökkäykset ja torjunta)
e-mail messagesähköpostiviestiAS (asiointi)
e-mail virussähköpostivirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
emergencyhätätilanneYM (sekalaiset)
emergency plankatastrofisuunnitelmaTU (turvallisuuden hallinta)
Emergency Powers ActvalmiuslakiJU (juridiset)
EMP (electromagnetic pulse)sähkömagneettinen pulssiHT (hyökkäykset ja torjunta)
encryptsalakirjoittaa, salataSA (salaus)
encrypted connectionsalattu yhteysAS (asiointi)
encrypted messagesalasanomaSA (salaus)
encrypted textsalatekstiSA (salaus)
encryptionsalakirjoitus, salausSA (salaus)
encryption algorithmsalausalgoritmiSA (salaus)
encryption keysalausavainSA (salaus)
encryption productsalaustuoteSA (salaus)
encryption technologysalausteknologiaSA (salaus)
encryptorsalainSA (salaus)
end userloppukäyttäjäYM (sekalaiset)
end-to-end encryptionläpisalausSA (salaus)
ensurevarmistaaYM (sekalaiset)
enterprise securityyritysturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
entity authenticationosapuolen todentaminenIA (IAM)
entrapansoittaaHT (hyökkäykset ja torjunta)
environmental threatympäristöuhkaTU (turvallisuuden hallinta)
epidemicepidemiaHT (hyökkäykset ja torjunta)
errorvirhe (1)YM (sekalaiset)
error burstvirheryöppyYM (sekalaiset)
error conditionvirhetilanneYM (sekalaiset)
error controlvirhesuojausTU (turvallisuuden hallinta)
error ratevikataajuusYM (sekalaiset)
error recoveryvirheestä toipuminenTU (turvallisuuden hallinta)
error-checking codeitsevarmistava koodiSA (salaus)
error-correcting codeitsekorjaava koodiSA (salaus)
error-detecting codeitsevarmistava koodiSA (salaus)
escrowturvatalletusTU (turvallisuuden hallinta)
especially protected informationerityissuojattava tietoTU (turvallisuuden hallinta)
E-SSO (enterprise single sign-on)(organisaationlaajuinen) kertakirjautuminenIA (IAM)
EW (electronic warfare)sähköinen sodankäyntiHT (hyökkäykset ja torjunta)
evaluation (1)arviointiTU (turvallisuuden hallinta)
event logtapahtumalokiYM (sekalaiset)
event loggingtapahtumien loggausYM (sekalaiset)
evidencetodistusaineistoYM (sekalaiset)
exceptional situationpoikkeustilanneTU (turvallisuuden hallinta)
executablesuoritettava ohjelmaYM (sekalaiset)
exhaustive searchväsytystekniikkaHT (hyökkäykset ja torjunta)
exposurealtistusTU (turvallisuuden hallinta)
extranetvierasverkkoYM (sekalaiset)
extraordinary circumstancespoikkeusolotTU (turvallisuuden hallinta)
face recognitionkasvontunnistusIA (IAM)
facilities securitylaitteistoturvallisuusTU (turvallisuuden hallinta)
fail soft (a)joustavasti varmistettuTU (turvallisuuden hallinta)
fail soft (v)sietää häiriöitäTU (turvallisuuden hallinta)
failsafeehdottomasti varmistettuTU (turvallisuuden hallinta)
failurehäiriöTU (turvallisuuden hallinta)
fallback systemvarajärjestelmäTU (turvallisuuden hallinta)
falsification of register entryrekisterimerkintärikosJU (juridiset)
faultvikaYM (sekalaiset)
fault thresholdvikakynnysYM (sekalaiset)
fault tolerantvikasietoinenTU (turvallisuuden hallinta)
fault tracevianjäljitysYM (sekalaiset)
federated identityyhdistetty/federoitu identiteettiIA (IAM)
federation (s)federointi, identiteetien yhdistäminenIA (IAM)
federation (v)federoida, yhdistää identiteetitIA (IAM)
feed aggregatorsyötteiden lukuohjelmaYM (sekalaiset)
feed readersyötteiden lukuohjelmaYM (sekalaiset)
fi rootfi-juuriYM (sekalaiset)
file infector virustiedostovirusHT (hyökkäykset ja torjunta)
filtersuodatinYM (sekalaiset)
filteringsuodatusHT (hyökkäykset ja torjunta)
finger1)tunnustella 2)Unix-komentoHT (hyökkäykset ja torjunta)
FIPS (Federal Information Processing Standard)YhdysvaltainYM (sekalaiset)
 liittovaltion hallinnon tietotekniikkastandardi 
fireproof safetulipalonkestävä suojaTU (turvallisuuden hallinta)
firewallpalomuuriHT (hyökkäykset ja torjunta)
firewall segmentpalomuurilohkoHT (hyökkäykset ja torjunta)
flame baitärsytysviestiHT (hyökkäykset ja torjunta)
flame warliekitysHT (hyökkäykset ja torjunta)
floodinghukuttaminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
forensicssähköisen todistusaineiston tutkintaTU (turvallisuuden hallinta)
forgeväärentääHT (hyökkäykset ja torjunta)
forgeryväärennysHT (hyökkäykset ja torjunta)
forwardlähettää edelleenYM (sekalaiset)
fragmentationpirstoutuminenYM (sekalaiset)
framekehysYM (sekalaiset)
fraudpetos, huijausHT (hyökkäykset ja torjunta)
Freedom of Speech ActsananvapauslakiJU (juridiset)
front end systemedustajärjestelmäYM (sekalaiset)
full preparednesstäysvalmiusTU (turvallisuuden hallinta)
garblesekoittaa, salakirjoittaaHT (hyökkäykset ja torjunta)
gatewayyhdyskäytäväYM (sekalaiset)
go downkaatuaYM (sekalaiset)
good data management practicehyvä tiedonhallintatapaTU (turvallisuuden hallinta)
good data processing practicehyvä tietojenkäsittelytapaTU (turvallisuuden hallinta)
good security culturehyvä turvallisuuskultuuriTU (turvallisuuden hallinta)
government information security directivesvaltionhallinnon tietoturvaohjeistoTU (turvallisuuden hallinta)
Government Resolution on National Information Security Strategykansallinen tietoturvastrategiaTU (turvallisuuden hallinta)
Government Resolution on Security of SupplyhuoltovarmuuspäätösTU (turvallisuuden hallinta)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:43
Tulosta