1 Johdanto

1 Johdanto 1.1 Johdatus tietoturva-ajatteluun Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen ja palvelujen, järjestelmien ja tie­toliikenteen suojaamista ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hal­litsemiseksi sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietoturvallisuuden tavoitteena on tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaaminen laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapah­tumien sekä...

Tietoturvallisuudella tuloksia 2007/03

Tietoturvallisuudella tuloksia Yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja hallintaan   Tietoturvallisuudella tuloksia Taitto: Taina Ståhl ISSN 1455-2566 ISBN 978-951-804-767-7 (nid) ISBN 978-951-804-768-4 (pdf) Painopaikka Edita Prima Oy Helsinki 2007 Keskustelualueet Esipuhe Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon...

Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa 2006

Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa   Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa asiakaspalvelu.prima@edita.fi Puh. (09) 160 33287 ISSN 1455-2566 ISBN 951-804-668-9 (nid.) ISBN 951-804-669-7 (pdf) Edita Prima Oy HELSINKI 2006 Keskustelualueet Esipuhe Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriön asettama Valtionhallinnon...