Näytetään 11 tulosta.
Kategoria Kategoriat Aiheet Viestejä  
2000
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2000.

Alakategoriat: VAHTI 2/2000 Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn..., VAHTI 3/2000 Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen...
2 1 2 RSS RSS
2001
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2001.

Alakategoriat: VAHTI 2/2001 Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 4/2001 Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden..., VAHTI 6/2001 Valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden...
3 0 0 RSS RSS
2002
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2002.

Alakategoriat: VAHTI 1/2002 Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 3/2002 Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje, VAHTI 4/2002 Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot
3 0 0 RSS RSS
2003
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2003.

Alakategoriat: VAHTI 1/2003 Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 2/2003 Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista, VAHTI 3/2003 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 7/2003 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi...
4 0 0 RSS RSS
2004
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2004.

Alakategoriat: VAHTI 1/2004 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006, VAHTI 2/2004 Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 3/2004 Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje, VAHTI 4/2004 Datasäkerhet och resultatstyrning, VAHTI 5/2004 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
5 0 0 RSS RSS
2005
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2005.

Alakategoriat: VAHTI 1/2005 Information Security and management by Results, VAHTI 2/2005 Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje, VAHTI 3/2005 Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
3 0 0 RSS RSS
2006
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2006.

Alakategoriat: VAHTI 10/2006 Henkilöstön tietoturvaohje, VAHTI 11/2006 Tietoturvakouluttajan opas, VAHTI 12/2006 Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa, VAHTI 2/2006 Electronic Mail-handling Instructions for State Government, VAHTI 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje, Lisää »
9 0 0 RSS RSS
2007
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2007.

Alakategoriat: VAHTI 1/2007 Osallistumisesta vaikuttamiseen - valtionhallinnon haasteet..., VAHTI 2/2007 Älypuhelimien tietoturvallisuus - hyvät käytännöt, VAHTI 3/2007 Tietoturvallisuudella tuloksia...
3 0 0 RSS RSS
2008
Keskustelua VAHTI-julkaisuista vuodelta 2008.

Alakategoriat: VAHTI 2/2008 Tärkein tekijä on ihminen..., VAHTI 3/2008 Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje, VAHTI 7/2008 Informationssäkerhetsanvisning för personalen, VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto, VAHTI 9/2008 Hankkeen tietoturvaohje
5 0 0 RSS RSS
Testi
Testikäyttöön tarkoitettu keskusteluryhmä
0 1 2 RSS RSS
VAHTI-artikkelit
Keskustelua VAHTI-artikkeleista.
0 1 1 RSS RSS
Näytetään 11 tulosta.