1 Johdanto

Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön, normiohjaukseen sekä sopimuksiin. Vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kuuluu omalta osaltaan jokaiselle, myös sinulle. Turvallisuus ja tietoturvallisuus kokonaisturvallisuuden osana muodostuvat suurelta osin yksilöiden tekemistä valinnoista erilaisissa arkipäivän tilanteissa.

Tämä tietoturvaohje on tarkoitettu
  • koko julkishallinnon henkilöstölle noudatettavaksi  niin  työvälineiden kuin palveluiden käytössä,
  • julkishallinnon toimeksiannosta työskenteleville (esim. palvelutoimittajat) ja
  • julkishallinnon tietojärjestelmiä tai toimitiloja säännönmukaisesti käyttäville henkilöille (esim. harjoittelijat, opiskelijat).
Ohjetta voidaan soveltaen käyttää myös muissa kuin julkishallinnon organisaatioissa.
 
Ohjeeseen on koottu keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat. Se antaa neuvoja tietoturvallisuuden toteuttamiseen omassa työssä ja muissa käytännön tilanteissa.
 
Tätä ohjetta tukemaan on kehitetty sähköinen verkkokoulutus, jonka tarjoaa Valtion IT-palvelukeskus. Toistaiseksi koulutus on tarkoitettu vain valtionhallinnon organisaatioille. Voit kysyä sen käytöstä oman organisaatiosi tietoturvavastuuhenkilöltä.
 

Kun saat hyvän idean tietoturvallisuuden parantamisesta, tee siitä aloite organisaatiosi tietoturvavastaavalle tai omalle esimiehellesi!

Tietoturvallisuus ja jatkuvuuden hallinta ja varautuminen ovat osa suurempaa turvallisuus-kokonaisuutta.

 

Suvi Pietikäinen27.11.2013 / 13:08:38
Tulosta