LÄHTEITÄ:

Kehitysohjelman sisältöön ja muotoon vaikuttivat eniten seuraavat dokumentit:
• Hallitusohjelman tietoyhteiskuntaohjelma (http://www.government.fi/tiedostot/pdf/fi/41868.pdf)
• Kansallinen tietoturvastrategia (http://www.mintc.fi/www/sivut/suomi/tele/tietoturvastrategia.pdf )
• Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelma eli ns. Backmanin työryhmän raportti (http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/40642.pdf)

VM:n ja VAHTIn tietoturvaohjeet: (www.vm.fi/vahti)
• Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa, VAHTI 7/2003
• Opas julkishallinnon tietoturvakoulutuksen järjestämisestä, VAHTI 6/2003
• Käyttäjän tietoturvaohje, VAHTI 5/2003
• Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö, VAHTI 4/2003
• Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 3/2003
• Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista, VAHTI 2/2003
• Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 1/2003
• Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot, VAHTI 4/2002
• Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje, VAHTI 3/2002
• Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 1/2002
• Toimet tietoturvaloukkaustilanteissa, VAHTI 7/2001
• Valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden tarkistuslista, VAHTI 6/2001
• Valtionhallinnon sähköpostien ja lokitietojen käsittelyohje, VAHTI 5/2001
• Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje, VAHTI 4/2001
• Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2001
• Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/2001
• Valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohje, VAHTI 1/2001
• Tietokoneviruksilta ja muilta haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje, VAHTI 4/2000
• Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2000
• Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, VAHTI 2/2000
• Valtion tietohallintotoimintojen ulkoistamisen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/1999
• Tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus, VM 17.2.2000
• Tietoturvallisuuden tulosohjaus ja kehittämisvälineet, VAHTI 2/1997
• Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje, VM 19.1.2000

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 14:00:18
Tulosta