Liite 1. Esimerkki henkilöstöriskikartoituksen laatimisesta

Toimenpide

Arvioitava kohde, esimerkiksi avainhenkilön käytettävyys

1

2.1 Arviointi, jolla voidaan tunnistaa organisaation avain henkilöt, on tehty

2

2.2 Riskiarviointi, jolla voidaan tunnistaa avainhenkilöön liittyvät uhat, on tehty

3

2.3 Avainhenkilöllä on varahenkilö(t)

4

2.4 Henkilöstöhallinnon prosessit ovat olemassa ja niitä noudatetaan

5

2.5 Henkilöstöstrategia ja kehittämissuunnitelmat ovat olemassa

 

Arvioitavan
kohteen tila

Jos toiminta on määritelty ja sen mukaan toimitaan, niin se on

 

matalalla tasolla (1)

keskitasolla (2)

hyvin hoidettu (3)

2.1 Avainhenki-
löiden tunnistus

toimintamallit olemassa mutta niitä ei käytetä

avainhenkilöt tunnistettu

tunnistus osataan, se on kattava ja sitä noudatetaan

2.2 Avain- henkilöön liittyvät uhat

toimintamallit olemassa mutta niitä ei käytetä

uhat osin tunnistettuja

uhkien tunnistus on kattava ja sitä noudatetaan

2.3 Avain- henkilöllä on varahenkilö(t)

asia tiedetään mutta sitä ei pidetä tär- keänä

tunnistetaan, että varahenkilö tarvitaan

asia tiedetään ja toimitaan suojat­tavan edun mukaisesti

2.4 Henkilöstö- hallinnon

prosessit ovat olemassa

toimintamallit ole- massa mutta niitä ei käytetä

prosessit ovat osittain olemassa

prosessit kuvattu ja niitä

noudatetaan

2.5. Henkilöstö- strategia ja kehittämis- suunnitelmat

ovat olemassa

ei tunnisteta suunnitelmia

tiedetään miten henkilöstöä johdetaan

toimitaan suunni­telmien mukaisesti ja toiminta on osa strategiaa

 

Henkilöstöturvallisuuden tasoa voidaan ilmaista prosenttiluvulla, joka saadaan, kun kullekin taulukon solulle annetaan pisteet 1–3. Pisteet lasketaan yhteen ja verrataan tulosta maksimipisteisiin, jotka ovat kyseissä taulukossa 15.

Jos esimerkiksi tulos on 10 pistettä, niin henkilöstöturvallisuuden tasoksi saadaan 67 prosenttia avainhenkilön käytettävyyden osa-alueella.

Riskiselvityksen perusteella on päätettävä, mitä riskejä hyväksytään ja mitä toimenpiteitä on toteutettava riskien hallitsemiseksi.

 

 

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:46:58
Tulosta