Liite 5. Pääsyn hallinnan toteuttaminen EU:n määräyksen mukaisesti standardimallissa

Henkilöiden fyysisiin tiloihin pääsyn valvonta jaetaan EU:n määräyksen ”Direc­tive on Physical Security relating to the Protection of EU Classified Information” mukaan neljään tyyppiin standardoituun vaihtoehtoon (CEN EN 50 133-1):

Pääsytaso 4:

kulunvalvonta sisäänkäynnissä tai kaikilla turvarajoilla, joissa

 • turvasulku, jossa ”one entry - one transaction”-periaate

 • hälyttää turvallisuusvalvomoon, jos ovi on auki kauemmin kuin 10/60 sekuntia

 • tunnistusluokka 3 (tunniste sekä salasana tai biotunniste)

 • kulkuluokka B: aikarajoitusryhmät käytössä, tapahtumat kirjataan

Pääsytaso 3:

kulunvalvonta sisäänkäynnissä tai turvarajoilla, joissa

 • kulkuovi, jota voidaan valvoa kameroilla tai muilla valvontavälineillä

 • hälyttää, jos ovi on auki kauemmin kuin 10/60 sekuntia

 • tunnistusluokka 3 (tunniste sekä salasana tai biotunniste)

Pääsytaso 2:

kulunvalvonta sisäänkäynnissä tai kaikilla turvarajoilla, joissa

 • henkilöllinen valvonta, joko vartija tai vastaanottovirkailija

 • käytössä kuvalliset henkilökortit tai pääsy kulkukorteilla

 • tunnistusluokka 2 (tunniste tai biotunniste)

 • kulkuluokka B: aikarajoitusryhmät käytössä, tapahtumat kirjataan

Pääsytaso 1:

kulunvalvonta sisäänkäynnissä tai kaikilla turvarajoilla, joissa

 • lukitut ovet, joista pääsy mekaanisilla avaimilla tai erillisillä sähköisillä järjestelmillä

 • avaimia luovutetaan vain pääsyyn oikeutetuille.

Kulunvalvonnassa henkilö tunnistetaan, hänen pääsyoikeutensa todennetaan ja mahdollisesti kirjataan kulkutapahtuma.

KULUNVALVONTA ON HENKILÖIDEN TUNNISTAMISTA JA HEIDÄN VALTUUTENSA TODENTAMISTA

Edellä kuvattuja pääsyn valvontatasoja, joissa huomioidaan tunnistamisen taso, tunnistevälineiden käyttö ja kulkutapahtuman valvonta, käytetään kiin­teistöjen tilojen ja tilaryhmien muodostamilla kulkualueilla seuraavasti:

Kiinteistön muodostamalla kuorella:

 • virka-aika ja liukuman puitteissa pääsytaso 2, 3 tai 4

 • virka-ajan jälkeen pääsytaso 3 tai 4.

Kiinteistön sisällä valvottujen tilojen (luokka 2) kulkualueiden turvarajalla

(keltainen alue):

 • pääsytaso 2, ei vaadi henkilöllistä valvontaa

 • pääsytaso 1, jos tilan isäntä paikalla (esimerkiksi henkilön pääsy omaan työhuoneeseen).

Rajoitustilojen ja tilaryhmien (luokka 3) turvarajalla

(sininen alue)

 • virka-aika ja liukuman puitteissa pääsytaso 2, ei henkilöllistä valvontaa

 • virka-ajan jälkeen pääsytaso 3.

Eristystilojen ja tilaryhmien (luokka 2) turvarajalla

(punainen alue)

 • pääsytaso 3 tai 4.

Erikoistilat ja tilaryhmät (luokka 1) turvarajalla

(violetti alue)

 • pääsytaso 4

 • pääsytaso 3, jos tilan isäntä paikalla tilassa.

 

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:46:58
Tulosta