VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Määritelmät J

Suomenkielinen termi tai yleisesti käytetty lyhenneSuomenkielinen termi englanniksi tai lyhenne avattunaMääritelmä tai selitysAsiaryhmä

  

jakojäännösvarmistusresidue checking, modulo N checkingnumerosarjan, esimerkiksi koodin oikeellisuuden varmistaminen siten, että numerosarja käsitetään kokonaisluvuksi ja sen yhteydessä käytetään varmisteena tämä luku tietyllä vakiolla jaettaessa muodostuvaa jakojäännöstäSA (salaus)
jatkoaloituscheckpoint restartkeskeytyneen ajon jatkaminen varmistuskohdastaYM (sekalaiset)
jatkuvuuden hallintacontinuity managementtoimenpiteet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksiTU (turvallisuuden hallinta)
jatkuvuussuunnitelma(business) continuity (management) plan (BCP, BCMP)kriittisten ja tärkeimpien toimintaprosessien jatkuvuussuunnitelma
 
Toimintojen ja niitä mahdollistavan tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron turvaaminen niin, että ne voivat jatkua kriisien, katastrofien, onnettomuuksien, toimintaolosuhteiden merkittävien muutosten ja häiriöiden aikana sekä niiden jälkeen. Kaikki ne toimenpiteet, jotka tulee tehdä kriittisen toimintaprosessin jatkuvuuden turvaamiseksi.
TU (turvallisuuden hallinta)
jatkuvuussuunnittelu(business) continuity planningvarautuminen toiminnan häiriöihin ja keskeytyksiin niin, että toimintaa voidaan jatkaa ja häiriöiden haittavaikutuksia rajoittaa
 
Jatkuvuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja osa riskienhallintaa. Etsii tapoja jatkaa toimintaa niiden taustasyistä huolimatta. Kriittisen toiminnon vastuulla oleva työ.
TU (turvallisuuden hallinta)
JavaScript makro-/komentokieli, jota käytetään yleisesti HTML-sivuilla toteuttamaan aktiivikomponentteja, esimerkiksi suorittamaan tarkistusrutiineitaYM (sekalaiset)
Java-sovelmaJava appletJava-ohjelmointikielellä laadittu aktiivikomponentti, joka usein ladataan verkosta päätelaitteella suoritettavaksiYM (sekalaiset)
JHS-suositusJHS recommendationjulkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tuottama ja hyväksymä suositus, jolla pyritään parantamaan tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luomaan edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostamaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistäYM (sekalaiset)
johtamissodankäynticommand-and-control warfareomien sodanjohdon järjestelmien kehittäminen ja suojaaminen, ja konfliktitilanteessa eri keinoin tapahtuva vastustajan järjestelmien tuhoaminen, häirintä ja harhauttaminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
jonosalausstream ciphersalakirjoitus muuntamalla tieto tietoalkioittain, yleensä biteittäinSA (salaus)
julkaisijaissuertoiminnallinen rooli tai osapuoli, joka hallinnoi käyttäjäidentiteettitietoja ylläpitämässään käyttäjärekisterissä
 
Julkaisija voi itse vastata käyttäjäidentiteettien rekisteröinnistä tai sen lukuun voi toimia yksi tai useampi rekisteröijä.
IA (IAM)
julkinenpublic, (in the) public domainyleisesti tiedossa oleva tai tiedoksi saatavissaYM (sekalaiset)
julkinen avainpublic keyjulkisen avaimen menetelmässä käyttäjälle kuuluvasta avainparista se avain, joka on julkisesti saatavillaSA (salaus)
julkisen avaimen infrastruktuuripublic key infrastructure (PKI)ks. julkisen avaimen järjestelmäSA (salaus)
julkisen avaimen järjestelmäpublic key infrastructure (PKI)julkisen avaimen menetelmän käytön mahdollistava järjestely, jossa nimetyt varmentajat tuottavat käyttäjille avainparit, varmentavat ne digitaalisella allekirjoituksellaan ja jakavat ne käyttäjille, ylläpitävät julkisten avainten hakemistoja ja sulkulistoja sekä mahdollisesti antavat muita järjestelmän käyttöön liittyviä palvelujaIA (IAM)
julkisen avaimen menetelmäpublic key method, public key encryptionepäsymmetrinen salausmenetelmä, jossa kullakin salakirjoituksen käyttäjällä on kaksi matemaattisesti toisiinsa liittyvää avainta: julkisessa hakemistossa julkaistava julkinen avain ja vain käyttäjän hallussa oleva yksityinen avain
 
Yksityisellä avaimella salakirjoitettu tieto voidaan avata vain vastaavalla julkisella avaimella, ja päin vastoin.
SA (salaus)
julkisen avaimen salausjärjestelmäpublic key encryptionks. julkisen avaimen menetelmäSA (salaus)
julkisen avaimen varmennepublic key certificatejulkisen avaimen järjestelmässä varmentajan omalla yksityisellä avaimellaan allekirjoittama tieto, joka sisältää käyttäjän julkista avainta ja käyttäjää itseään koskevaa informaatiotaIA (IAM)
julkisuuslakiAct on the Openness of Government Activitieslaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)JU (juridiset)
juurinimipalvelinroot name servermaakohtaista juurinimipalvelua tarjoava palvelin YM (sekalaiset)
juurinimipalveluroot name serviceDNS-verkkotunnusjärjestelmän maakohtainen  autoritatiivinen nimipalvelu, jossa pidetään yllä ajantasaista tietokantaa maakohtaisista, esimerkiksi .fi-päätteisistä verkkoaluenimistä
 
Jokaisella organisaatiolla, jolla on rekisteröity verkkotunnus, on lisäksi oltava käytössään nimipalvelin, josta oman alueen nimet löytyvät.
YM (sekalaiset)
juurivarmenneroot certificatetietyn varmennusorganisaation ylimmän varmentajan varmenne, jonka se on itse allekirjoittanutIA (IAM)
jäljitettävyystraceabilitymahdollisuus jälkeen päin saada yksityiskohtaisesti selville, mitä toiminnassa, esimerkiksi tietojenkäsittelyprosessissa tapahtuiTU (turvallisuuden hallinta)
jäljittäminenauditingtietojärjestelmän käyttötietojen selvittäminenTU (turvallisuuden hallinta)
jäljitysketjuaudit trailks. kirjausketjuTU (turvallisuuden hallinta)
jäljityspakettitrace packetpaketti, jonka käynti verkon kussakin solmussa aiheuttaa ilmoituksen solmusta verkonhallintaanYM (sekalaiset)
järjestelmän kunnossapitosystem maintenancetietojärjestelmän pitäminen toimintakunnossa sekä virheiden korjaaminenYM (sekalaiset)
järjestelmän omistajasystem ownernimetty taho, jolla on valta tai valtuudet päättää järjestelmästäYM (sekalaiset)
järjestelmäselostesystem descriptionasiakirja, josta ilmenevät organisaation ylläpitämien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tietotyypitYM (sekalaiset)
järjestelmävastaavasystem administratorhenkilö, joka vastaa tietyn tietojärjestelmän toiminnastaYM (sekalaiset)
järjestelmävastuusystem responsibilitytietoteknisen järjestelmän omistajan vastuut käyttäjille ja ulkopuolisille, kuten vahingonkorvausvelvollisuus ja todistustaakka järjestelmän asianmukaisesta toiminnastaTU (turvallisuuden hallinta)
jäännöstietoresidual data, residuetietovälineeseen tai muistiin käsittelyn jälkeen jäänyt tieto, jota ei ole tarkoitus säilyttääHT (hyökkäykset ja torjunta)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:42
Tulosta