VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Määritelmät R

Suomenkielinen termi tai yleisesti käytetty lyhenneSuomenkielinen termi englanniksi tai lyhenne avattunaMääritelmä tai selitysAsiaryhmä

  

raaka voima -tekniikkabrute force techniqueks. väsytystekniikkaHT (hyökkäykset ja torjunta)
RADIUSRemote Authentication Dial-in User Servicestietoverkoissa yleisesti käytetty RFC-määritysten mukainen todennuskäytäntöIA (IAM)
RAIDredundant arrays of inexpensive disks, redundant arrays of independent disksvaativissa palvelinratkaisuissa usein käytetty levyjärjestely, jossa levy-yksiköitä voi vaihtaa ilman että palvelin sammutettaisiin tai että palvelu keskeytyisi
 
Ensinmainittu engalnninkielinen nimitys on alkuperäinen, jälkimmäinen myöhemmin vakiintunut.
TU (turvallisuuden hallinta)
rakenteinen virheenhallintastructured error handlingohjelmoinnissa välineet ja niiden käyttö virhetilanteisiin varautumiseksi sekä virheiden esiintuomiseksi ja käsittelemiseksiYM (sekalaiset)
RBACrole based access controlrooliperustainen pääsynvalvontaIA (IAM)
redundanssiredundancevarakapasiteetti, ylimäärä, erityisesti tietoon liittyen
 
Myös järjestelmässä voi olla  ylimäärää esim. varaosina tai vaihtoehtoisina toimintatapoina tai moinistettuina osajärjestelminä. Redundanssi varmistaa järjestelmän toimintaa sietämällä virheitä tai osasysteemin tuhoutumisia.
YM (sekalaiset)
Reed-Solomon koodiReed-Solomon codeitsekorjaava koodi, jolla on useita käyttöaloja, esimerkiksi datansiirrossa, matkaviestinnässä ja datan tallennuksessa tietovälineisiinSA (salaus)
rekisterimerkintärikosfalsification of register entryväärän tiedon antaminen rekisteriviranomaiselle tai sen hyväksikäyttö (rikoslain 16 luku 7 §)JU (juridiset)
rekisterinpitäjäregistrarhenkilö, yhteisö tai säätiö, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä, tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädettyJU (juridiset)
rekisteröijäregistration authoritytoiminnallinen rooli tai osapuoli, joka vastaa käyttäjäidentiteetin perustamisesta haluttua luottamustasoa vastaavan politiikan mukaisestiIA (IAM)
rekisteröintiregistrationprosessi, jossa käyttäjälle perustetaan käyttäjäidentiteetti ja annetaan siihen liittyvät tunnistetiedot ja -välineetIA (IAM)
rekisteröityregister object, data subject1) kohde, jota rekisterissä oleva tieto koskee
2) henkilö, jota henkilörekisterissä oleva tieto koskee
JU (juridiset)
retrovirusretrovirusvirus, joka kohdistaa hyökkäyksensä viruksentorjuntaohjelmaan ja -tiedostoihinHT (hyökkäykset ja torjunta)
revokointirevokingvarmenteen voimassaolon peruuttaminenIA (IAM)
Rijndael-menetelmäRijndael methodks. AESSA (salaus)
riskirisk1) todennäköisyys, että uhka toteutuu aiheuttaen tietyn menetyksen tai vahingon
2) uhkaan liittyvän vahingon rahallinen arvo tai odotusarvo (= arvo x todennäköisyys)
 
Riski voi olla myös mahdollisuus menettää päämääräksi asetettu seikka.
YM (sekalaiset)
riskianalyysirisk analysissystemaattisin menetelmin tapahtuva uhkien todennäköisyyden ja vahingon arviointiTU (turvallisuuden hallinta)
riskien arviointirisk assessmentuhkien ja haavoittuvuuksien arvottaminen vakavuuden ja todennäköisyyden perusteellaTU (turvallisuuden hallinta)
riskien arvottaminenrisk evaluationriskien vaikutuksien arviointiTU (turvallisuuden hallinta)
riskienhallintarisk managementjärjestelmällinen toiminta riskien rajoittamiseksi niin, että ne ovat optimisuhteessa riskien rajoittamisen kustannuksiin samalla kun organisaation toiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa
 
Riskien hallinta on jokaisen hallinnon tehtävää suorittavan henkilön vastuulla; erikseen organisoitu riskienhallintatoimito tukee hallinnon johtamista.
 
Riskienhallinnan vaiheita ovat riskianalyysi, riskienhallintamenetelmän valinta, päätös riskien poistamisesta, alentamisesta tai pitämisestä omalla vastuulla, sekä riskienhallinnan organisointi.
TU (turvallisuuden hallinta)
riskin arvovalue at riskriskin arvo toteutuessaan ja sen vaikutus (liike) toimintaanTU (turvallisuuden hallinta)
r-komentor commandUnixin etäkomento, jolla kohdekonetta voidaan käyttää käyttömukavuuden lisäämiseksi ilman salasanaa
 
Käyttäjän todentaminen tapahtuu kohdekoneessa käyttäjän kotihakemistossa olevan .rhosts-tiedoston avulla. r-komentoja ovat rlogin, rsh, rcp, rdist. Ne voidaan korvata turvallisemmalla SSH -ohjelmalla.
YM (sekalaiset)
rlogin etäkäytön mahdollistava Unix-käyttöjärjestelmän palveluYM (sekalaiset)
robottiohjelmabotks. bottiHT (hyökkäykset ja torjunta)
rooliperustainen pääsynvalvontarole-based access control (RBAC)käyttäjärooleihin ja niihin liitettyihin käyttövaltuuksiin perustuva pääsynvalvontapolitiikkaIA (IAM)
roolivarmennerole certificatevarmenne, joka vahvistaa sekä henkilön henkilöllisyyden että oikeuden toimia jossakin roolissa kuten tietyssä työtehtävässäIA (IAM)
roskaindeksointispamdexingtietoverkossa tarjotun sivuston varustaminen turhilla ja mahdollisesti harhaanjohtavilla hakusanoilla sivuston näkyvyyden parantamiseksi verkon hakupalveluissa ja halutun hakutuloksen aikaansaamiseksiHT (hyökkäykset ja torjunta)
roskapostijunk mail, spamvastaanottajan kannalta ei-toivottu keskusteluryhmä- tai sähköpostiviesti, joka usein lähetetään mainostarkoituksessa suurelle vastaanottajajoukolle yhdellä kertaa
 
Roskapostia saatetaan lähettää myös häirintätarkoituksessa.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
roskapostiansaspam trap1) sähköpostiosoitteeseen tehty muutos, joka tekee osoitteesta virheellisen niin, että ihmisen oletetaan osaavan korjata virheen mutta roskapostia lähettävän ohjelman ei
 
Esim. sähköpostiosoite "nimi@osoite" muutetaan muotoon "nimi-ät-osoite"
 
2) sama kuin roskapostisuodatin
HT (hyökkäykset ja torjunta)
roskapostisuodatinspam filterohjelma, joka pyrkii havaitsemaan saapuvan roskapostin ja poistaa tai merkitsee epäilyttävät viestit tai ohjaa ne eri kansioonHT (hyökkäykset ja torjunta)
RPCremote procedure calletäkutsuYM (sekalaiset)
RSARivest-Shamir-Adelman algorithmepäsymmetrinen salaus- ja allekirjoitusalgoritmi, jossa avaimen pituudella ei ole ylärajaaSA (salaus)
RSS-syöteRSS feedWorld Wide Web Consortiumin piirissä kehitettävä verkkosyöte
 
RSS-syötteiden lukemiseen tarvitaan RSS-lukuohjelma, kts. syötteiden lukuohjelma.
YM (sekalaiset)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:43
Tulosta