VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Määritelmät S

Suomenkielinen termi tai yleisesti käytetty lyhenneSuomenkielinen termi englanniksi tai lyhenne avattunaMääritelmä tai selitysAsiaryhmä

  

S/MIMESecure MIME, Secure/Multipurpose Internet Mail ExtensionsMIME-sähköpostin laajennus, joka määrittelee menetelmät, joilla MIME-muotoisia sähköpostiviestejä salataaan ja allekirjoitetaan varmenteita hyödyntäenYM (sekalaiset)
saastuminencontaminationvieraan ja asiattoman tai vahingollisen aineksen sekoittuminen käytettävään tietoon tai ohjelmaan niin, että tämä menettää käyttökelpoisuutensaYM (sekalaiset)
saatavuusavailabilityks. käytettävyys (1)YM (sekalaiset)
saavutettavuusaccessibilitykohteen, kuten palvelun, verkkosivuston tai tiedon ominaisuus, että siihen on riittävän esteetön, vaivaton tai nopea pääsyYM (sekalaiset)
salainencryptorsalauksen suorittava laite tai ohjelmaSA (salaus)
salainensecretvain tiettyjen harvojen tietoon tarkoitettu
 
Valtionhallinnon turvaluokituksen mukaan II turvaluokkaan kuuluva asiakirja, joka sisältää erittäin arkaluonteista, salassa pidettävää tietoa.
YM (sekalaiset)
salainen avainsecret keysymmetrisessä salauksessa käytettävä, toisilta salassa pidettävä avainSA (salaus)
salakirjoittaaencryptkäyttää menetelmää tiedon esityksen muuttamiseksi sellaiseksi, että tiedon alkuperäinen sisältö on mahdollista saada selville vain samaa tai soveltuvaa käänteistä menetelmää käyttäen
 
Salakirjoittaminen tapahtuu salausavainta käyttäen tietyn salausalgoritmin mukaisesti.
SA (salaus)
salakirjoitusencryptionsalakirjoittaminen tai sen tulosSA (salaus)
salakuuntelueavesdropping, wiretappingoikeudeton teknisellä laitteella tapahtuva toisen puhelujen kuuntelu tai viestien lukeminen tai tallentaminen
 
Salakuuntelu on rikoslain 24:5 mukainen tieto- ja viestintärikos.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
salakäyttöderftoimintaan jätetyn tietokoneen luvaton käyttöHT (hyökkäykset ja torjunta)
salalausepassphraseyleensä kielen sanoista muodostettu lause, jota käytetään salasanana
 
Salalause saattaa olla yli 100 merkin pituinen, jolloin sitä on - sanojen valinnasta ja kielestä riippuen - paljon vaikeampi murtaa kuin tavanomaista 6-8 merkin salasanaa.
IA (IAM)
salaovitrap door1) ohjelmaan tahallisesti sijoitettu valtuudettoman pääsyn mahdollisuus
 
2) sama kuin takaportti
HT (hyökkäykset ja torjunta)
salasanapasswordvain käyttäjän tiedossa oleva merkkijono, jonka avulla tietojärjestelmä voi todentaa annettua käyttäjätunnusta vastaavan käyttäjäidentiteetinIA (IAM)
salasanahallintopassword managementsalasanojen käytön ja suojauksen periaatteiden ja menettelyjen määrittely, ylläpito ja valvontaIA (IAM)
salasanatunnistuspassword identificationkäyttäjän todennus salasanan perusteellaIA (IAM)
salasanomaencrypted messagesalakirjoitettu tai piilokirjoitettu sanomaSA (salaus)
salassa pidettävä tietoinformation in confidencelaissa salassa pidettäväksi säädetty asiakirja tai tieto
 
Suomessa salassapitoa koskevia säädöksiä on muun muassa julkisuuslain 22 ja 24 §:ssä.
TU (turvallisuuden hallinta)
salassapitorikkomusbreach of secrecyaseman tai tehtävän perusteella tietoon saadun salassa pidettävän seikan paljastaminen tai hyväksikäyttöJU (juridiset)
salataencryptks. salaus, salakirjoittaa, vrt. pimittääSA (salaus)
salateksticiphertext, encrypted textsalakirjoitettu tekstiSA (salaus)
salattu yhteys   encrypted connection, secure connectionsalausmenetelmällä ulkopuolisilta suojattu kahden verkkoaseman välinen yhteys
 
Selainkäytössä salaukseen käytetään TLS- tai SSL-käytäntöä.  
 
Ks.   HTTPS
AS (asiointi)
salauksen ratkontacryptanalysistoiminta salakirjoituksen avaamiseksi avainta tuntematta, salakirjoitettua tietoa ja mahdollisesti vastaavaa selväkielistä tietoa tutkimalla
 
Salauksen ratkonta on vaikeampaa, jos myöskään salausmenetelmää ei tiedetä.
SA (salaus)
salausencryption1) tiedon, esimerkiksi toiselle henkilölle lähetettävän viestin käsittely niin, että ulkopuolinen ei saisi haltuunsa tietoa tai viestiä tai sen sisältämää informaatiota
 2) salakirjoitus
SA (salaus)
salausalgoritmiencryption algorithmsarja ohjelmoitavia matemaattisia toimituksia, joita käyttäen tieto salakirjoitetaan tai salakirjoitettu tieto avataanSA (salaus)
salausavaincryptographic key, encryption keymerkki- tai bittijono, jota tietyn salausalgoritmin mukaisesti käytetään tiedon salakirjoittamiseen, avaamiseen, todentamiseen tai aidontamiseenSA (salaus)
salauskuoridigital envelopesalakirjoitusmenettely, jossa viesti salakirjoitetaan symmetrisellä avaimella, joka puolestaan salakirjoitetaan julkisen avaimen menetelmälläSA (salaus)
salaussuoritincryptoprocessorsalausalgoritmin toteuttava suoritinSA (salaus)
salaustekniikkacryptographytiedon salaamisen ja kätkemisen välineet ja menetelmät ja niiden käytön osaaminenTU (turvallisuuden hallinta)
salaustuoteencryption productohjelmatuote tai laite, jota käytetään tai joka soveltuu käytettäväksi salakirjoituksen tuottamiseen tai avaamiseenYM (sekalaiset)
salaustutkimuscryptologysalakirjoituksen menetelmien ja niihin perustuvien tiedon suojauksen menetelmien tutkiminenYM (sekalaiset)
SAMLSecurity Assertions Markup LanguageXML-pohjaisia standardeja kehittävän OASIS standardointijärjestön standardi, jossa määritellään tapa välittää järjestelmien välillä tunnistamis- ja todentamistietojaIA (IAM)
sanakirjahyökkäysdictionary attacksalasanan hakeminen kokeilemalla vuoron perään sanoja tähän tarkoitukseen laaditusta luettelosta
 
Sanakirjahyökkäyksen teho perustuu siihen, että salasanaksi usein valitaan luonnollisen kielen sana.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sananvapauslakiFreedom of Speech Actlaki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) sisältää muun muassa määräyksiä verkkojulkaisuihin ja muihin tietoverkossa yleisön saataville pantuihin aineistoihin liittyvistä vastuista ja oikeudellisista seuraamuksistaJU (juridiset)
SANSSysAdmin, Audit, Network, Securitytietoturvallisuuden ammattiväen tiedotus-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön organisaatioTU (turvallisuuden hallinta)
SATUelectronic client identifiersähköinen asiointitunnusAS (asiointi)
SecLAsecurity level agreement (SecLA)palvelun tilaajan ja tuottajan välinen turvallisuustasosopimusTU (turvallisuuden hallinta)
sekasummahash totalyhdenlainen varmistussummaSA (salaus)
selaimen kaappausbrowser hijackingselaimen sivu muutetaan ohjautumaan johonkin muualle kuin käyttäjä haluaisi sen avautuvanHT (hyökkäykset ja torjunta)
selaimen käskytyscross-site scripting  (XSS)HTML- tai javascript-injektio tai muunlainen koodin ujutus selaimen syöttökenttään
 
Vrt. SQL-pistos
HT (hyökkäykset ja torjunta)
selaimen välimuistibrowser cachemuistialue, johon puskuroidaan sellaista dataa, jota tullaan mahdollisesti jatkossakin tarvitsemaan
 
Näin voidaan nopeuttaa selailua, koska välimuistista data pystytään lukemaan nopeammin kuin verkosta.  
YM (sekalaiset)
selainbrowsermäärätyssä katseltavassa standardimuodossa olevien dokumenttien, esimerkiksi Internetin verkkosivujen, selailuun tarkoitettu ohjelmaYM (sekalaiset)
selväkieliteksticlear text, plaintextteksti, jota lukutaitoinen henkilö voi sellaisenaan lukea ja ymmärtääYM (sekalaiset)
sertifikaatticertificateks. todistus, varmenneTU (turvallisuuden hallinta)
sertifioidacertify1) tehdä arviointi ja antaa sen tuloksista lausunto tai todistus, esimerkiksi akkreditointi tai turvallisuustodistus
 
2) antaa varmenne
TU (turvallisuuden hallinta)
sertifiointicertificationks. sertifioida, akkreditointi, varmentaminen, turvallisuustodistusTU (turvallisuuden hallinta)
SETSecure Electronic TransactionsVISA:n ja Mastercardin kehittämä julkisen avaimen menetelmää käyttävä varmennus luotto- tai pankkikortilla tietoverkossa maksamista varten
 
Yksinkertaisempi Verified by Visa varmennus on käytännössä korvannut SETin.
AS (asiointi)
seurainmonitortoimintaa seuraava tai valvova laite tai ohjelmaYM (sekalaiset)
seurantaevästetracking cookieeväste, johon kerätään tietoa käyttäjän verkkokäyttäytymisestä, esimerkiksi sivustoista, joilla hän on käynytAS (asiointi)
SHAsecure hash algorithmNSA:n suunnittelema yleisesti käytetty tiivistysfunktioperheSA (salaus)
SHSSecure Hash StandardYhdysvaltain valtionhallinnossa standardoitu tiivistysfunktio (FIPS 180)SA (salaus)
S-HTTPsecure hypertext transfer protocolHTTP-yhteyskäytännön TLS/SSL-turvakäytännön avulla suojattu versio
 
S-HTTP-käytäntöä vaativan web-sivun tunnus alkaa "https://"
YM (sekalaiset)
siepatainterceptottaa kopio siirrettävänä olevasta tiedosta tai käynnissä olevasta puhelusta viestijän tietämättäHT (hyökkäykset ja torjunta)
signaalitiedustelusignals intelligencevastustajan sähköisiin viestintä-, navigointi-, mittaus- ja hajasäteilysignaaleihin kohdistuva tiedusteluHT (hyökkäykset ja torjunta)
siivutekniikkasalami techniqueohjelmoitu menetelmä, jolla tietojenkäsittelyn yhteydessä anastetaan kerrallaan pieniä varallisuuseriä useasta lähteestäHT (hyökkäykset ja torjunta)
silppurishredderlaite, joka leikkaa siihen syötetyt paperit pieniksi palasiksi tai ohuiksi siivuiksi niin, että alkuperäisen sivun niistä uudelleen rakentaminen on erittäin työlästäYM (sekalaiset)
SIMsubscriber identity modulepienikokoinen toimikortti, joka sisältää GSM-puhelinliittymän tunnistustiedot
 
Voidaan puhua myös SIM-kortista.
YM (sekalaiset)
sinettisealtietoon kiinteästi yhdistetty lisä, esimerkiksi tiedosta muodostettu varmiste, jonka avulla vastaanottaja voi varmistua tiedon lähettäjästä ja aitoudestaAS (asiointi)
sinetöidäsealvarustaa sinetillä tai digitaalisella allekirjoituksellaAS (asiointi)
sirukorttichip card, smart cardks. toimikorttiYM (sekalaiset)
sisäinen auditointiinternal auditjärjestelmällinen ja riippumaton arviointi, jossa selvitetään ovatko käytännön toimintatavat ja toiminnan tuloksena syntyvät palvelut laatuvaatimusten mukaisia sekä ovatko toimintatavat päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia ja tehokkaitaTU (turvallisuuden hallinta)
sisäinen uhkainsider threatorganisaation oman henkilöstön toiminnasta aiheutuva uhkaTU (turvallisuuden hallinta)
sisällön suodatuscontent filteringliikenteen sisällön tutkiminen ja sen perusteella halutun tiedon perille pääsyn estäminen tai salliminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
sisällönsuodatinInternet filter, net filter, web filter, content filtertietokoneohjelma, joka estää pääsyn annetut kriteerit täyttäville verkkosivuille tai joka estää pääsyn Internetiin kokonaanHT (hyökkäykset ja torjunta)
sisäverkkointranet1) ulkopuolisilta suojattu organisaation tietoverkko
2) organisaation sisäinen Internet-käytännöillä toteutettu tietoverkko, jossa voi olla Internetille ominaisia palveluja kuten web tai SMTP-sähköposti
YM (sekalaiset)
sisäänkirjautuminenlog-in, login, sign -onprosessi, jossa käyttäjä ilmoittautuu järjestelmään aloittaakseen palvelujen käytön ja jossa järjestelmän pääsynvalvonta todentaa käyttäjän käyttäjäidentiteetin ja selvittää sille kuuluvat käyttövaltuudetIA (IAM)
sitkeysrobustness(järjestelmän) kestävyys vikoja, virheitä ja systeemimurtoja vastaanYM (sekalaiset)
sivuhistoriapage historylokitiedosto, johon tallentuu tieto nettisivuista, joilla käyttäjä on vieraillut
 
Sivuhistoriaa voidaan käyttää käyttäjän kannalta arkaluontoisten tietojen urkintaan.
AS (asiointi)
sivustoharhautuspharmingverkkourkinnan muoto, jossa verkkosivuston käyttäjä ohjataan huijaussivustolle nimipalvelimessa tai hosts-tiedostossa olevia osoitetietoja manipuloimalla
 
Kun nimipalvelimen osoitetietoja on manipuloitu, käyttäjän selain näyttää haetun WWW-osoitteen, vaikka selaimessa näkyvä sivusto todellisuudessa sijaitsee muualla. Kun käyttäjä ohjataan huijaussivustolle manipuloimalla esim. sellaisen sivuston osoitetietoja, jonka käyttöön liittyy luottokorttitietojen antaminen, huijaussivuston ylläpitäjä voi käyttäjän huomaamatta kerätä käyttöönsä sivuston käyttäjän näppäilemiä tietoja.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sivuston sieppausclick-through cloakingHTTP-uudelleenohjaukseen perustuva harhautustekniikka, jossa hakukoneen kautta verkkosivustolle tapahtuvat siirtymiset ohjataan hyökkääjän haluamalle huijaussivustolleHT (hyökkäykset ja torjunta)
skannausscan, scanning1) (optinen) lukeminen
 
2) tietoverkossa tehty automaattinen tiedustelu, jonka tarkoituksena on hankkia tietoa verkon työasemista, palveluista tai palvelimista
YM (sekalaiset)
skriptariscript kiddiealoitteleva, usein nuori hakkeri, "skriptipentu", joka käyttää verkossa tarjolla olevia valmiita haittaohjelmiaHT (hyökkäykset ja torjunta)
SLAservice level agreementpalvelutasosopimusYM (sekalaiset)
SMARTSelf-Monitoring, Analysis and Reporting Technologykäyttöjärjestelmän ja kiintolevyn välinen rajapinta, joka seuraa levyn toimintaa ja varoittaa mahdolliseen vikaan tai virheeseen viittaavista oireistaYM (sekalaiset)
SNMPSimple Network Management ProtocolTCP/IP-käytäntö verkonhallintatietojen siirtämiseksi hallintaohjelman ja verkon osien välillä
 
SNMP:n versio 2 sisältää useita tietoturvaominaisuuksia.
AS (asiointi)
SOAPSimple Object Access ProtocolXML-pohjainen yhteyskäytäntö, joka on yksi verkkopalvelustandardien peruskivistäAS (asiointi)
soittajadialermodeemikaappausohjelma, joka yrittää muodostaa yhteyden hyökkääjän ylläpitämälle kalliille aikaveloitteiselle sivustolle käyttäjän tietämättä
 
Kiinteiden laajakaistayhteyksien yleistyttyä tämä verkkohuijausmuoto on menettänyt merkitystään.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sosiaalinen tiedustelusocial engineering, pretextingihmisten väliseen toimintaan perustuvaa tiedustelua, esimerkiksi esiintymistä puhelimessa jonain toisena henkilönä kuin itsenään tai valheellisesti jonkun organisaation edustajana luottamuksellisten tietojen hankkimiseksi
 
Vrt. käyttäjän manipulointi, toiseksi tekeytyminen
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sovelmaappletepäitsenäinen asiakaskoneessa selaimen yhteydessä suoritettava ohjelmaYM (sekalaiset)
SOXSarbanes-Oxley ActYhdysvaltain liittovaltion laki, jonka tavoitteena on varmistaa tilinpäätöksissä raportoitavan taloudellisen ja muun tiedon oikeellisuus
 
Laki velvoittaa kaikkia amerikkalaisissa pörsseissä listattuja yrityksiä 
TU (turvallisuuden hallinta)
spammispamkts. roskapostiHT (hyökkäykset ja torjunta)
SPMLService Provisioning Markup LanguageXML-pohjaisia standardeja kehittävän OASIS standardointijärjestön standardi, joka kuvaa palvelumääritysten siirrossa järjestelmästä toiseen sovellettavia käytäntöjäIA (IAM)
spämmispamks. roskapostiHT (hyökkäykset ja torjunta)
spämmääjäspammerroskapostin lähettäjäHT (hyökkäykset ja torjunta)
SQL-pistosSQL injectionhyökkäys, jossa käyttäen hyväksi tietojen syöttöön liittyviä vajavaisia tarkistuksia ujutetaan järjestelmään vahingollista tietokantakoodia
 
Vrt. selaimen käskytys
HT (hyökkäykset ja torjunta)
SSAMSSE-CMM Appraisal Methodmenetelmä, jolla organisaation kypsyyttä tie-toturva-asioissa voidaan mitataTU (turvallisuuden hallinta)
SSE-CMMSystems Security Engineering Capability Maturity Modelkuvaa organisaation turvatekniikkaprosessin (Security Engineering Process) olennaiset piirteet, joiden täytyy olla olemassa hyvän turvatekniikan varmistamiseksi
 
Malli on tarkoitettu käytettäväksi työkaluna turvallisuustekniikan käytäntöjen arvioimiseen ja parantamiseen  sekä standardimekanismina asiakkaille toimittajan turvallisuustekniikan kyvykkyyden arviointiin.
TU (turvallisuuden hallinta)
SSHSecure ShellSuomessa kehitetty suojattu yhteyskäytäntö
 
SSH perustuu viestin salaamiseen satunnaisella symmetrisellä kerta-avaimella, joka lähetetään vastaanottajalle tämän julkisella avaimella salattuna. Vastaanotettaessa avataan ensin avain, sitten viesti.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
SSIDservice set identifier32-merkkinen verkkotunniste, joka toimii tunnussanana kun käyttäjä kytkeytyy langattomaan lähiverkkoonIA (IAM)
SSLSecure Sockets LayerNetscape-yhtiön kehittämä yhteyskäytäntö, jossa salaista avainta käyttämällä luodaan turvallinen tiedonsiirtoyhteys TCP/IP-verkossa
 
SSL:n pohjalta on kehitetty nykyään käytettäväksi suositeltava TLS-standardi.  SSL/TLS-käytäntöä vaativan web-sivun tunnus alkaa "https:".
HT (hyökkäykset ja torjunta)
SSMTPSecure SMTPSMTP- ja SSL-käytännöt yhdistämällä toteutettu suojattu sähköpostin yhteyskäytäntöHT (hyökkäykset ja torjunta)
SSOsingle sign-onkertakirjautuminenIA (IAM)
standardistandardvaltuutetun tahon tietyllä alalla käytettäväksi hyväksymä tai alalla laajasti omaksuttu tuotetta tai toimintaa koskeva malli, mitta, ominaisuus tai nimitysYM (sekalaiset)
steganografiasteganographyks. piilokirjoitusHT (hyökkäykset ja torjunta)
suljettu verkkoclosed networksamaan organisaatioon kuuluville käyttäjille tarkoitettu tietoverkko, johon ulkopuolisten pääsy on estetty tai rajoitettuYM (sekalaiset)
sulkulistarevocation list1) järjestelmästä poistettujen käyttäjien luettelo
 
2) julkisen avaimen järjestelmässä käytöstä poistettujen (peruutettujen)  varmenteiden luettelo
IA (IAM)
suodatinfilter1) ehto tai joukko ehtoja käsiteltävän tiedon rajaamiseksi
 
2) laite, ohjelma tai niiden yhdistelmä, joka seuraa liikennettä ja poistaa ei-halutut tiedot, esimerkiksi signaalin jotkin komponentit tai annetut kriteerit täyttävät datapaketit
YM (sekalaiset)
suodatusfilteringsaapuvan tietoliikenteen systemaattinen tarkkailu ja ei-toivottujen osuuksien poistaminenHT (hyökkäykset ja torjunta)
suodatusohjelmacensorwareohjelma, joka estää annetut kriteerit täyttävien sivujen haun selaimeenHT (hyökkäykset ja torjunta)
suoja-arkistosecurity archiveks. turva-arkistoTU (turvallisuuden hallinta)
suojakopiosafe copyks. turvakopioTU (turvallisuuden hallinta)
suojausprotectionhaitallisen ulkopuolisen vaikutuksen torjuminen tai ennalta ehkäisyTU (turvallisuuden hallinta)
suojausohjelmistodata protection softwaretietojen suojaukseen tarkoitettu ohjelmisto, kuten käyttövaltuuksien hallintaohjelmisto tai salausohjelmistoTU (turvallisuuden hallinta)
suoritinkorttismart card, chip cardks. toimikorttiYM (sekalaiset)
suostumusconcession(terveydenhuollossa)
terveydenhuollon lakien mukainen potilaan antama lupa käsitellä itseään koskevia tietoja
JU (juridiset)
supersurffailusuperzappingnormaalit ohjelmakontrollit ohittavien ja jälkiä jättämättömien superkäyttäjän hallintatyökalujen käyttöä, johon liittyy potentiaalisesti väärinkäytösten mahdollisuusHT (hyökkäykset ja torjunta)
suurenergialaserhigh energy laser (HEL)aseena käytettävä laserlähetin, joka voi keskittää useiden megawattien tehon kohteeseensa ja näin tehdä käyttökelvottomiksi esimerkiksi tietokoneita ja sähköisiä tallenteitaHT (hyökkäykset ja torjunta)
suuritehoinen mikroaaltoasehigh power microwave weaponasevaikutuksen omaava lähetin, joka emittoi mikroaaltosäteilyä hyvin suurella teholla taajuusalueella 1-30 Ghz
 
Säteily voi häiritä tai tuhota tietokoneiden mikropiirejä.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
syklinen ylimäärävarmistuscyclic redundancy checkingtiedon varmistuksen matemaattinen menetelmä, jolla saavutetaan korkea virheiden paljastus- ja korjaussuhde erityisesti virheryöppyjen osaltaSA (salaus)
symmetrinen lohkosalaussymmetric block ciphersalakirjoitus, jossa käytetään lohkosalausta ja yhtä avainta
 
Symmetrisiä lohkosalaimia käytetään erityisesti pakettivälitteisessä tietoliikenteessä. Niitä ovat mm. DES, AES, Blowfish, IDEA, RC5 ja Twofish.
SA (salaus)
symmetrinen salaussymmetric encryptionsalakirjoitus, jossa viestin salaus ja avaaminen tehdään samalla avaimella, jonka on näin ollen oltava sekä lähettäjän että vastaanottajan tiedossa mutta muilta salassaSA (salaus)
symmetrinen salausalgoritmisymmetric encryption algorithmsymmetriseen salaukirjoitukseen käytettävä algoritmiSA (salaus)
syndikointisyndicationks. koostaminenYM (sekalaiset)
syötteiden lukuohjelmaaggregator, feed aggregator, feed readertietokoneohjelma, joka kokoaa verkkosyötteitä useammasta lähteestä ja tarjoaa niistä koosteen yhteen näkymään palvelun tilanneelle käyttäjälle tilaajan haluamin väliajoinYM (sekalaiset)
sähköinen allekirjoituselectronic signature1) digitaalinen allekirjoitus
2) muu tietokoneen luettavassa muodossa oleva henkilön nimikirjoituksen vastine osoituksena nimikirjoitukseen liittyvän asiakirjan tai viestin yhteydestä tähän henkilöön
 
Suomessa sovellettavat säädökset ovat laissa sähköisistä allekirjoituksista (14/2003).
AS (asiointi)
sähköinen asiointieBusiness, eGovernment, eCommerceasioiden toimittaminen sähköistä palvelua käyttäenAS (asiointi)
sähköinen asiointitunnus (SATU)electronic client identifiervaltionhallinnon julkisen avaimen järjestelmässä käytettävä asiakasnumero, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty VäestötietojärjestelmäänAS (asiointi)
sähköinen dokumenttielectronic documenttietoteknisenä tallenteena lähetettävä ja käytettävä dokumenttiYM (sekalaiset)
sähköinen henkilökorttielectronic identity cardhenkilökohtainen sähköinen tunnistekortti
 
Suomessa poliisi voi myöntää sähköisen henkilökortin, jota voidaan käyttää verkkoasioinnin lisäksi virallisena henkilötodistuksena
IA (IAM)
sähköinen identiteettielectronic identitykts. sähköinen tunnistus, sähköinen henkilökortti, sähköinen asiointiIA (IAM)
sähköinen sodankäyntielectronic warfare1) sama kuin tietosodankäynti
 
2) sodankäynnissä sähkömagneettisen energian käyttö tuhoamiseen, häirintään, harhauttamiseen ja tiedusteluun
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sähköinen tunnistuselectronic identificationhenkilöllisyyden tunnistaminen ja todentaminen tietokoneessa tai tietoverkossa, esimerkiksi käyttäen salasanaa tai julkisen avaimen menetelmääIA (IAM)
sähköisen todistusaineiston tutkinta(computer) forensicssystemaattinen tietojärjestelmän (tai yksittäisen tietokoneen) ja sen sisällön selvittäminen ja analysointi etsittäessä todistusaineistoa rikos- tai ristiriitatapauksissaHT (hyökkäykset ja torjunta)
sähkömagneettinen pulssielectromagnetic pulse (EMP)ilmakehässä tapahtuvan ydinräjähdyksen aiheuttama erittäin lyhyt sähkömagneettinen aalto, joka vaikutusalueellaan lamauttaa sähkölaitteet ja sähköiset piirit, mutta ei vaikuta magneettisiin tai optisiin välineisiin
 
EMP-suojaus on jaettu luokkiin 70 dB, 40 dB ja ylijännitesuojattu.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sähköpostie-mail, email, electronic mailtietoverkon palvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä, jotka tallentuvat vastaanottajan käyttäjäkohtaisiin tiedostoihin, "postilaatikoihin"AS (asiointi)
sähköpostin suodatuse-mail filteringsähköpostiviesteistä pyritään suodattamaan pois tunnistetut haittaohjelmat ja ns. roskaposti erilaisin pisteytys- tai vastaavin menetelminHT (hyökkäykset ja torjunta)
sähköpostipommitusmail bombingturhien sähköpostiviestien lähettäminen palvelimeen tai työasemaan enemmän kuin se pystyy käsittelemään tarkoituksena saattaa kohdekone toimintakyvyttömäksiHT (hyökkäykset ja torjunta)
sähköpostivastaavapostmasterorganisaation sähköpostijärjestelmän ylläpidosta vastaava henkilöYM (sekalaiset)
sähköpostiviestie-mail message, email messagesähköpostitse välitettävä viesti
 
Useissa sähköpostijärjestelmissä sähköpostiviesteihin voidaan liittää erilaisia liitetiedostoja.
AS (asiointi)
sähköpostiviruse-mail virusvirus, joka on sijoitettu sähköpostin liitteeksi tai liitteeseen ja käynnistyy, kun liite avataan
 
Levitäkseen virus usein käyttää hyväkseen isäntäkoneen postijärjestelmän osoitteistoa.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
sääntöperustainen pääsynvalvontarule-based access controlkäyttövaltuudet määritellään erilasten ehtojen toteutumista testaavien sääntöjen perusteellaIA (IAM)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:43
Tulosta