VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Määritelmät W - X

Suomenkielinen termi tai yleisesti käytetty lyhenneSuomenkielinen termi englanniksi tai lyhenne avattunaMääritelmä tai selitysAsiaryhmä

  

WAPWireless Application Protocollangattoman kommunikoinnin standardiperhe, jonka lähtökohtana on ollut Internetin HTML-selainteknologian soveltaminen matkapuhelinlaitteilleYM (sekalaiset)
Wassenaar-järjestelyWassenaar arrangementkaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan toimeenpanoa koskeva kansainvälinen sopimus, johon Suomi on liittynytJU (juridiset)
web-kertakirjautuminenweb single sign-on (web-SSO)organisaation selainkäyttöisiä palveluja koskeva kertakirjautumisympäristö/-järjestelmä
 
Ks. kertakirjautuminen
IA (IAM)
web-palvelinweb serververkkosivuja HTTP-käytännön mukaisesti selaimille toimittava ohjelmaYM (sekalaiset)
web-palvelutWeb Servicesyleisnimitys standardointihankkeelle, jonka tavoitteena on mahdollistaa Internet-ympäristön sovellusten helppo integrointi
 
Web Services -perusstandardeja ovat XML, SOAP ja WSDL.
YM (sekalaiset)
WEPWired Equivalent PrivacyIEEE 802.11b standardissa määritelty turvaton WLAN-verkon suojausmenetelmäSA (salaus)
Wi-FI Alliance yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää IEEE 802.11 standardeihin pohjautuvien WLAN-verkkojen toimittajariippumatonta
käyttöä
YM (sekalaiset)
Windowsin tietoturvakeskusWindows Security Center    Windows XP ja Windows Vista -käyttöjärjestelmien osa jonka ensisijaisena tarkoituksena on suojata tietokonetta
 
Suojaamiseen käytetään kolmea tekniikkaa: automaattiset päivitykset, palomuuri sekä virustentorjunta-ohjelmisto.
HT (hyökkäykset ja torjunta)
Windows-pommiblue bomb, WinNukeviesti, joka aiheuttaa vastaanottavan verkkoaseman Windows-järjestelmän kaatumisenHT (hyökkäykset ja torjunta)
WLANwireless local area networklangaton lähiverkkoYM (sekalaiset)
WLAN-aluehot spot, hotspotalue tai paikka (esimerkiksi kiinteistö tai kulkuväline), jossa langaton lähiverkko on käytettävissä
 
Langaton alue voidaan osoittaa Wi-Fi-merkillä.
YM (sekalaiset)
WLAN-verkkowireless local area networkks. langaton lähiverkkoYM (sekalaiset)
WPAWi-Fi Protected AccessWi-Fi Allianssin määrittelemä IEEE 802.11 WLAN-ympäristön tilapäisluonteinen suojausmääritys, jolla paikataan WEPin puutteita monitoimittajaympäristössä yhteensopivalla tavalla
 
WPAn seuraaja on WPA2.
SA (salaus)
WPA2Wi-Fi Protected Access 2Wi-Fi Allianssin määrittelemä IEEE 802.11 WLAN-ympäristön suojausmääritys
 
WPA2-merkinnän saaminen edellyttää hyväksyntää Wi-Fi Alliainssin sertifiointiohjelmassa, johon kuuluu802.11i-tietoturvastandardin toteuttaminen ja yhteensopivuus muiden WPA2-laitteiden kanssa. Tärkein ero WPA:n ja WPA2:n välillä on WPA2:n käyttämä vahvempi salausmenetelmä AES.
SA (salaus)
wPKIwireless PKIlangaton julkisen avaimen järjestelmäYM (sekalaiset)
WSDLWeb Service Description LanguageXML-pohjainen kieli, jolla Web Services -ympäristössä määritellään kommunikoivan osapuolen toiminnallisuusYM (sekalaiset)
WTLSWireless Transport Layer SecurityTLS:ää toiminnallisesti vastaava WAP-mobiililaitteiden käyttöön tarkoitettu yhteyskäytäntöYM (sekalaiset)
WWW-sivuweb page, WWW pageks. verkkosivuYM (sekalaiset)
X.509 ITU:n suositus menetelmistä ja tukipalveluista, joiden avulla voidaan toteuttaa julkisen avaimen järjestelmän mukaisia varmenne-, todennus- ja muita tietoturvaa lisääviä palvelujaYM (sekalaiset)
XACMLAccess Control Markup LanguageXML-pohjaisia standardeja kehittävän OASIS standardointijärjestön standardi, jonka avulla voidaan määritellä ja esittää käyttövaltuuksiaIA (IAM)
XMLExtensible Mark-up Languagemerkkipohjainen kuvauskieli, joka on Internetissä käytettyjen dokumentti- ja tietomääritysten ja yhä laajemmin yleisemminkin erilaisten tietomääritysten standardiYM (sekalaiset)
XSRFcross-site request forgery, session ridingks. istunnolla ratsastusHT (hyökkäykset ja torjunta)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:43
Tulosta