VAHTI 8/2008 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Määritelmät Y

Suomenkielinen termi tai yleisesti käytetty lyhenneSuomenkielinen termi englanniksi tai lyhenne avattunaMääritelmä tai selitysAsiaryhmä

 

 

YETT-strategiaThe Strategy for Securing the Functions Vital to Societyyhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia
 
Valtioneuvoston vahvistama strategia, jolla ylläpidetään valtiollista itsenäisyyttä, yhteiskunnan turvallisuutta sekä väestön elinmahdollisuuksia kaikissa turvallisuustilanteissa.
YM (sekalaiset)
yhdistelmäsalaushybrid encryptionsalakirjoitus, jossa käytetään osin symmetristä ja osin epäsymmetristä salakirjoitustaSA (salaus)
yhdistetty identiteettinetwork identity,  federated identityks. verkostoidentiteettiIA (IAM)
yhteispalvelupistejoint service pointpaikka, jossa on tarjolla kahden tai useamman viranomaisen palvelujaAS (asiointi)
yhteysavainsession keysalatun tiedonsiirtoyhteyden muodostamisessa osapuolten käyttämä salainen avainSA (salaus)
yhteyskäytäntöcommunication protocol, protocolsäännöstö, joka määrittelee datayhteydellä käytettävät yhteydenpitotavat, koodin sekä siirto-, ohjaus- ja toipumismenettelytYM (sekalaiset)
yksilöidäidentifysama kuin tunnistaaIA (IAM)
yksilöintitunnusobject identifier (OID)ilmiön, kuten esineen, asian, asiakirjan, organisaation tms. yksikäsitteinen tunnus, jolla se voidaan erottaa muista vastaavista
 
Laajalti käytetty yleinen yksilöintitunnus on ISO:n OID-tunnus, jonka soveltamisesta Suomen julkishallinnossa on annettu suositus JHS 159. 
YM (sekalaiset)
yksisuuntainen salausalgoritmione-way encryption algorithmsalausalgoritmi, jolle ei ole tunnettua avausalgoritmia
 
Algoritmin käyttö perustuu salaustulosten vertailuun.
SA (salaus)
yksityinen avainprivate keyepäsymmetrisessä salauksessa, esimerkiksi julkisen avaimen menetelmässä käyttäjälle kuuluvasta avainparista se avain, jonka hän pitää hallussaan ja salassaSA (salaus)
yksityisverkkoprivate networkkäyttävän yhteisön omassa hallinnassa oleva tietoverkkoYM (sekalaiset)
yksityisyyden loukkausinfringement of privacy, privacy violationyksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien vastainen toimintaJU (juridiset)
yksityisyyden suojaprivacy protectionSuomen perustuslain 10 §:ssä suojattu oikeushyväJU (juridiset)
yksityisyysprivacy1) luonnollisen henkilön oikeus tai käytännön mahdollisuus suojautua ulkopuoliselta puuttumiselta
 
2) oikeus tai käytännön mahdollisuus määrätä itseään koskevien henkilötietojen käytöstä
 
3) oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja oleellisten henkilötietojen perusteella
 
Suomessa yksityisyyttä suojaavia säädöksiä on erityisesti henkilötietolaissa ja rikoslain 24 luvussa.
 
Ks.  tietosuoja
JU (juridiset)
ylikuuluminencrosstalktiedon tarkoittamaton jäljentyminen kanavalta toiselleHT (hyökkäykset ja torjunta)
ylimääräredundancypienimmän tarvittavan ylittävä laitteiden tai tiedon esityksen alkioiden määräYM (sekalaiset)
ylimäärävarmistusredundancy checkingylimäärän käyttö vikojen tai virheiden vaikutuksen vähentämiseksiYM (sekalaiset)
ylivuotooverflow1) virhe (1), joka syntyy luvun itseisarvon ylittäessä käytettävän esitystarkkuuden salliman suurimman arvon
 
2) virhe, joka syntyy kun ohjelma yrittää tallentaa muistialueeseen enemmän tietoa kuin tiedolle varattu muistitila sallii
YM (sekalaiset)
ylläpidettävyysmaintainability(järjestelmään, suunnitelmaan, tietokantaan, laitteistoon) sisäänrakennettu mahdollisuus tehdä joustavasti muutoksia ja lisäyksiäYM (sekalaiset)
ylläpitomaintenancetarpeelliseksi havaittujen muutosten tai korjausten tekeminen (ohjelmaan, järjestelmään, tiedostoon, sanastoon)YM (sekalaiset)
yrityssalaisuusbusiness secretyrityksen toimintaan liittyvä asiakirja, suunnitelma tai muu tieto, jonka joutuminen ulkopuoliselle saattaa aiheuttaa vahinkoa yritykselleYM (sekalaiset)
yritysvakoilubusiness espionageyrityksen luottamuksellisina pitämien tietojen oikeudeton hankkiminen tai jäljentäminen, esimerkiksi tunkeutumalla ulkopuolisilta suojattuun yrityksen tietojärjestelmään
 
Rikoslain 30:4 § koskee yritysvakoilun rangaistavuutta.
HT (hyökkäykset ja torjunta)

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:42:43
Tulosta