VAHTI-raportti 1/2016

 

VAHTI-raportti 1/2016

  VALTIOVARAINMINISTERIÖ

PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023   VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi

Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/Tietotuki- ja julkaisuyksikkö / Pirkko  Ala-Marttila

   ISSN 1798-0860 (pdf)

   ISBN 978-952-251-778-4 (pdf)

 


Tulosta