VM, VAHTI ja tietoturvallisuus

Valtiovarainministeriö ohjaa ja yhteensovittaa julkishallinnon ja erityisesti valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämistä. Ministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on hallinnon tietoturvallisuuden ohjaamisen, kehittämisen ja koordinaation elin.
 
VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta. VAHTI käsittelee kaikki merkittävät valtionhallinnon tietoturvallisuuden linjaukset ja tietoturvatoimenpiteiden ohjausasiat. 
 
VAHTIn toiminnalla on merkittävästi parannettu valtion tietoturvallisuutta ja työn vaikuttavuus on nähtävissä hallinnon ohella myös yrityksissä ja kansainvälisesti. VAHTI on saanut kolme kertaa tunnustuspalkinnon esimerkillisestä toiminnastaan Suomen tietoturvallisuuden parantamisessa.
 
VAHTIn toiminta on laajaa ja siihen sisältyy tietoturvallisuuden ohjeistamisen lisäksi paljon muutakin valtiotason tietoturvallisuuden kehittämistä ja ohjausta. VAHTIn toiminnasta ja hankkeista löytyy tietoa muun muassa VM:n verkkosivuilta www.vm.fi/vahti   ja Valtioneuvoston hankerekisteristä www.hare.vn.fi.

 

Tulosta